Forbrukerpolitikk

Tilgang til riktig og fullstendig informasjon er vesentlig for den enkelte innbygger og for et velfungerende marked. Staten har en viktig rolle i å sikre forbrukerrettigheter og åpenhet om varer og tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det offentlige er vår største tjenesteleverandør, og borgernes rettigheter som forbrukere skal også gjelde i forholdet til stat og kommune. Hovedregelen må være åpenhet om kvalitet og ressursbruk innen offentlig tjenesteproduksjon. Informasjon om dette skal være åpent tilgjengelig.

Venstre vil sikre en fungerende konkurranse i dagligvarehandelen, der ingen gis mulighet til å misbruke dominerende markedsposisjoner i noe ledd av verdikjeden. Det skal være mulig å sammenligne kjeder og varegrupper. Venstre vil legge til rette for etablering av flere merkeordninger til ulike formål, og for mer tilgjengelig produktinformasjon.

Kjøp av bolig er for de fleste den største investeringen man gjør. Venstre vil styrke boligkjøperes vern mot ukjente feil og mangler i boliger.

Venstre vil:
•Gjøre alle offentlige grunnlagsdata som ikke er personsensitive, åpne og tilgjengelige for borgere og tjenesteutviklere.
•Gjøre all informasjon om ingredienser og næringsinnhold i dagligvarehandelen offentlig og elektronisk tilgjengelig.
•Innføre en standardisert merkeordning for matvarer slik at forbrukere kan få mulighet til å velge ut fra dyrevelferd, bærekraftighet eller andre etiske forbrukervalg.
•Regulere kjemikalier og tilsetningsstoffer etter føre-var-prinsippet, og intensivere forskningen på slike.
•Forby en rekke hormonforstyrrende stoffer i produkter, som ftalater og flere typer parabener.
•Innføre ti års reklamasjonsfrist ved nyboligsalg og kreve obligatorisk tilstandsrapport ved salg av bolig.
•Innføre servicehefte for boligen bygget på eiendomsregisteret.

Les også:
Miljø
Bolig og eiendom
Digitalisering av det offentlige

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**