Grøntnæringen, en bransje det står respekt av!

Det er fullt mulig med en ny WTO avtale som gjør at landbruket i u-land får bedre vilkår uten at landbruket i Norge svekkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Epler, røde epler

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I anledning årets Stortingsvalg inviterte Buskerud og omegn Gartnerforening stortingspolitikere fra Buskerud, Lier politikere og gartnere, til gartneribesøk på Sandaker i Lier. For oss som har fulgt næringen gjennom mange år, var dette et usedvanlig positivt dialogmøte mellom politikere og en bransje som har vist seg å ha livets rett.
Grøntnæringen, som omfatter både veksthus, friland og hagebruk har i vårt distrikt lange tradisjoner. Næringen må greie seg uten særlige subsidier og statlige lønnsoppgjør og må basere produksjonen på tilbud og etterspørsel. Politikerne fra Buskerud møtte en konkurransedyktig bransje, både i forhold til markedsorientering, produktivitet og ikke minst kvalitet. Næringen utgjør en betydelig del av verdiskapingen i norsk landbruk. Den bidrar også til å opprettholde vårt særegne kulturlandskap og spredte bosetting.
Intensiv- og sesongproduksjon og behov for «varme hender» sysselsetter mange, og med ulik kulturell bakgrunn. Moderne teknologi gir større fleksibilitet og større rom for å møte markedet. Vi har sett en bransje som har greid å redusere energibehovet, gått over til fornybar energi (elektrisitet og bioenergi), redusert Co2-utslippet og til og med nyttegjør seg av Co2 som er restprodukt fra andre næringer. Dette står det respekt av.
Vi må ha en nasjonal og internasjonale politikk som legger til rette for at vi som forbrukere skal ha tilgang til trygg og egenprodusert mat. Det er imidlertid helt klar at det handelsregimet verden nå har under gjeldende WTO-avtale er meget urettferdig og rammer de fattige landene særlig. De blir påtvunget subsidiert eksport fra USA og EU samtidig som de møter tollmurer for sin egen eksport. Venstre har derfor sagt at det må prioriteres høyt å få til en ny WTO-avtale. Det er fullt mulig med en ny WTO avtale som gjør at landbruket i u-land får bedre vilkår uten at landbruket i Norge svekkes.
Vi må akseptere tollvern, både for å sikre kvalitet, plantehelse og forutsigbarhet for produsentene som igjen betyr tilgang til norsk mat under ulike omstendigheter. Gartnerne er selv optimister og la oss alle være enige om at det er i forbrukernes interesse at grøntnæringen gis gode nok rammebetingelser slik at vi får trygg og lokal mat på bordet. Det er opp til politikeren å gi grøntnæringa og landbruket vilkår og rammebetingelser som gjør norsk landbruk levedyktig også fremover, og det vil Venstre.

Nina E. Johnsen og Erik Hørluck Berg, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**