Forsvarspolitisk samarbeid

Venstre mener NATO må forbli en hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk samtidig som det forsvarspolitiske samarbeidet i Norden og med EU videreutvikles. Byrden ved deltakelse i internasjonale operasjoner må fordeles rettferdig mellom medlemslandene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre er positiv til en felles europeisk sikkerhetspolitikk og mener at EU er en viktig aktør i konfliktområder med en humanitær dimensjon, særlig der NATO eller USA velger å ikke delta.

Nordisk og europeisk samarbeid kan være en løsning på deler av den forsvarspolitiske struktur- og ressursdebatten. Det er derfor naturlig å samarbeide i større grad enn nå for å sikre best mulig ressursutnyttelse.

Venstre vil:
•Videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene og EU innenfor rammene av vårt NATO-medlemskap.
•Videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**