Idrett

Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter, ikke reserveres til store nasjonale arrangementer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg, også slik at nye idretter sikres vekstvilkår.

I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings spill. Overskuddet fra Norsk Tipping bør i stedet gå inn i statsbudsjettet, og tilskudd til frivillighet og idrett fordeles innenfor ordinære budsjettrammer.

Venstre vil:
•Øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.
•Bygge flere nasjonalanlegg, blant annet for cricket.
•Gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til tilskudd fra tippemidler, uavhengig av idrett.
•Utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon.
•Lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de videregående skolene og høgskolene.
•Fjerne forbudene mot organisert poker og proffboksing i Norge.
•Frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger gjennom finansiering over statsbudsjettet.
•Gjennomføre en bred evaluering av spillpolitikken, inkludert Norsk Tippings og Rikstotos rolle og posisjon.

Les også:
Friluftsliv

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**