Integrering

Kommunene har ansvaret for flyktninger og asylsøkere som har fått opphold. Venstre vil øke integreringsstøtten og gi kommunene ekstra økonomiske incentiver for å ta imot mindreårige som har fått opphold, slik at disse kommer hurtig ut av mottak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det må være enkelt å få opplæring i norsk. Venstre vil tilrettelegge for frivillige organisasjoner som arbeider med å fremme integrering på ulikt vis. Organisasjonsdeltagelse er en arena for språkopplæring, etablering av nettverk og en måte å lære demokratiske spilleregler på.

Venstre vil:
•Evaluere og styrke dagens norskopplæring og introduksjonsprogram.
•Ta initiativ til forskning og evaluering av prosessen med godkjenning eller kvalifisering av kompetanse for ulike arbeidsoppgaver.
•Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering, og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner.
•Tillate dobbelt statsborgerskap.
•At søkere må kunne beherske minimum av norsk muntlig for å kunne erverve norsk statsborgerskap.
•Øke integreringstilskuddet.

Les også:
Arbeid og integrering
Skole og integrering

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**