Internasjonal politikk

En liberal utenrikspolitikk tar utgangspunkt i individets rett til frihet. Venstre ønsker en tydeligere utenrikspolitikk som fremmer menneskerettigheter, demokrati og rettstat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hensynet til disse verdiene skal veie like tungt i samarbeidet med land med tungt norsk næringsengasjement eller der Norge har sterke diplomatiske interesser, som overfor bistandspartnere.

FN forblir vår viktigste arena i de store internasjonale spørsmål, NATO-medlemskapet vår sikkerhetsgaranti og EU vår viktigste partner når det gjelder handel og europeisk politikk.

For Venstre er det viktig at Norge fortsetter å gi bistand til vanskeligstilte land, men bistand alene er ikke nok. Det må i større grad drives en helhetlig utviklingspolitikk som fremmer næringsutvikling og handel, støtter opp om rettsstaten, og hvor det internasjonale rammeverket gir adgang til markedene for fattigere land.

Les også:
Menneskerettigheter
Globale institusjoner
Europapolitikk
Nordområdene
Oljefondet
Utviklingspolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**