Litteratur og språk

Biblioteket er et av de viktigste virkemidlene for å sikre lik tilgang til kunnskap for alle. Bibliotekene er et viktig møtested og en integreringsarena. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og bemannet med kvalifisert personale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Norge har to likestilte riksspråk, samisk språk, norsk tegnspråk, og et særskilt ansvar for språkene til de nasjonale minoritetene. En aktiv litteraturpolitikk og særskilte tiltak for minoritetsspråk bidrar til å sikre folkestyret og kulturarven.

Fortsatt fellesnordisk språkforståelse forutsetter at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet. Arbeidet med å legge til rette for å få utviklet gode læremidler på norsk for høyskoler og universitet må videreføres.

Fastprisordningen har fram til nå vært en frivillig avtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. For å stimulere til at det skapes et bredt utvalg av ny litteratur på norsk og at denne er lett tilgjengelig i hele landet, mener Venstre at en ordning med fastpris på bøker i en begrenset periode etter utgivelsen er nødvendig. Dette kan enten sikres i en ny avtale mellom aktørene i bokbransjen eller i en boklov. Venstre vil uansett stille krav om at en avtale eller lov sikrer likebehandling av små og store aktører på bokmarkedet og demmer opp mot eierkonsentrasjon i forlegger-, distribusjons- og bokhandlerleddene i bransjen. For Venstre er det særlig viktig å gi bokhandlerne på mindre steder tilstrekkelige rammevilkår.

Venstre vil:
•Gjennomføre en opptrappingsplan for folke- og skolebiblioteker.
•Revidere innkjøpsordningene for litteratur ved å fordele midlene til landets folkebibliotek, og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer.
•Etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene.
•Styrke de nasjonale leseprosjektene.
•Ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske Akademis ordbok (bokmål).
•Likestille papirbøker og e-bøker når det gjelder innkjøpsordninger og fritak for merverdiavgift.
•Styrke folkebibliotekene, spesielt små og lokale bibliotek.
•Videreføre en ordning med fastpris i en begrenset periode etter utgivelse av ny litteratur på norsk.
•Styrke den sørsamiske kultur og språk ved å bidra til å realisere Samien Sitje.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**