Innlegg: Venstre – på parti med barna

Jan Kenneth Stavenes er leder i Kristiansand Venstre. I dagens Fædrelandsvennen skriver han om viktigheten av at barn ikke skal lide for foreldrenes gjerninger. Innlegget er et svar til Odd Djøslands angrep på Venstre. Hele innlegget kan du lese her eller i dagens avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Barn skal ikke lide for foreldrenes gjerninger. Dette er et grunnleggende prinsipp for Venstre, og ligger bak vårt engasjement både for norskfødte barn og asylbarn som trues med utsendelse til land de ikke har noe forhold til.

Odd Djøseland mener i Fædrelandsvennen 10. august at dette prinsippet både er tullete og dobbeltmoralsk. Han om det.

Venstre har siden Castbergs barnelover i 1915 stått for nettopp dette. Barn er de individene i samfunnet som sterkest trenger vern, fordi de er prisgitt voksnes beslutninger. I 2013 betyr dette prinsippet blant annet at vi går mot å samordne støtteordninger beregnet på barn med sosialhjelp. Vi vil gjøre det lettere for kommuner å ha inntektsgradert betaling i barnehage. Venstre vil øke kvaliteten i skolen og øke innsatsen for de yngste barna med lærevansker og sosiale problemer. Og vi mener barns situasjon skal vektlegges i asylsaker, også når foreldrene har opptrådt galt. Ikke fordi det alltid er lett, men fordi det alltid er rett.

Jan Kenneth Stavenes
Leder i Kristiansand Venstre

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 14. august 2013)

• Les: Venstre – på parti med barna
• Les: Venstres dobbeltmoral

 - Ikke fordi det alltid er lett, men fordi det alltid er rett, skriver Jan Kenneth Stavenes om at barn ikke skal lide for foreldrenes gjeringer.

– Ikke fordi det alltid er lett, men fordi det alltid er rett, skriver Jan Kenneth Stavenes om at barn ikke skal lide for foreldrenes gjeringer.
Foto: sxc.hu

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**