Venstre best i test om psykisk helse

Psykologforeningen har gitt partiprogrammene terningkast på grunnlag av hvilken bevissthet partiene har om hva som skaper psykiske helseproblemer og hvilke tiltak de foreslår for å løse dem. Venstres program får terningkast fem og er best i test.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Norsk Psykologforening om Venstre:

 Venstres politikk er best i test og får terningkast fem av psykologiforeningen.

Venstres politikk er best i test og får terningkast fem av psykologiforeningen.
Foto: Venstre

Bevissthet:
Adresserer klart og tydelig sammenhengen mellom mobbing og utviklingen av traumer og psykiske belastninger som kan gi alvorlige seinvirkninger. Godtgjør sammenhengen mellom skoleledelse, skolemiljø og mobbekultur.

Tiltak:
– Lage en opptrappingsplan for psykisk helse, med særskilt fokus på barn og unge
– Flere helsesøstre, kuratorer og psykologer i skolen
– Gi psykologer rett til å sykmelde pasienter de har i behandling
– Opprette lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning
– Gjøre forsøk med å overføre distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommunalt nivå i enkelte større kommuner
– Vurdere å la privatpraktiserende psykologer med driftsavtaler overføres fra helseforetakene til kommunehelsetjenesten

Vurdering:
Pluss for sterk vilje til å peke ut barn og unge som viktig målgruppe for forebyggende psykisk helsearbeid. Tydelig adressering av skoleledelsen som nøkkelen til et godt psykososialt skolemiljø. Vil gjøre førstelinjen til et viktig ledd i det forebyggende arbeidet. Vil gi statstilskudd til kommunale psykologer og dermed sørge for at retten til et psykisk helsetjenestetilbud med høy kompetanse ikke blir et spørsmål om postadresse.”

Les mer hos Norsk Psykologforening
Mer om Venstres politikk finner du i stortingsvalgprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**