– Vi må få folk enklere tilbake i arbeidslivet

Mandag 12 august besøkte førstekandidat Terje Breivik Opero AS på Heiane, Stord. Opero er en attføringsbedrift som arbeider for få folk tilbake i arbeidslivet ved å tilby opplæring og kompetanseheving.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Breivik - Opero 12.08.13

Foto: Anne-Beth Njærheim

– Opero gjør en imponerende jobb som samfunnet er helt avhengig av for å sikre at personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, enten det er sykmelding eller andre årsaker, raskere kommer tilbake til arbeidslivet, sier førstekandidat for Hordaland og nestleder i Venstre, Terje Breivik.

Venstres mål er at færre mennesker blir stående utenfor arbeidslivet fordi de mangler grunnleggende utdanning, eller fordi de ikke får muligheter til å omstille seg til nye arbeidsoppgaver. Det er derfor nødvendig å sikre et opplæringstilbud for alle som faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

– Opero viser hvor viktig der er å forsterke det arbeidet attføringsbedriftene gjør. De må ha bedre rammevilkår, større ressurstilgang som for eksempel flere attføringsplasser. I tillegg må vi forenkle og avbyråkratisere ulike ordninger gjennom NAV for å få folk raskere tilbake i arbeid.

Advarer mot overdrevent byråkrati
– Også på dette feltet er vi i ferd med å bli alt for byråkratiske og firkantede, sier Terje.

– Dette er jo egentlig så enkelt at det handler om å få folk tilbake i arbeid. Vi må fokusere mindre på hvilket sjema du må passe inn i for å ta del i ordningen og vise attføringsbedriftene større tillit og stole på at de gjør jobben uten å drukne dem i et regid skjemavelde, sier Venstretoppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**