Forhåndsstemming på Nes og Hvam videregående skoler

Nes Venstre fremmet i kommunestyremøtet 13. november 2012 en interpellasjon om å få til forhåndsstemming på videregående skoler. Tilbudet er nå på plass på begge de to videregående skolene i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

Nes Venstres Øystein Smidt tok i kommunestyremøtet i november 2012 til orde for å tilrettelegge slik at unge velgere kan forhåndsstemme på sin videregående skole.

Ønsker høyere valgdeltakelse blant førstegangsvelgere
I sin interpellasjon om å senke terskelen til valglokalet for førstegangsvelgere fokuserte han på viktigheten av at også de unge velgerne får informasjon om valget ut over valgtorg eller skoledebatter. Han mener et viktig virkemiddel for å få opp valgdeltakelsen er at de unge velgerne får muligheten til å forhåndsstemme på sin videregående skole. – En slik ordning vil nå ut til svært mange unge velgere, sier Smidt.

Hvor er stemmene deres

Foto: Stein Inge Dahn

Forhåndsstemming blir mulig
I år for første gang får derfor elever ved Nes vgs og Hvam vgs mulighet til å forhåndsstemme på sine respektive skoler som følge av interpellasjonen fra Nes Venstre. Smidt håper dette vil føre til økt valgdeltakelse og at det er en ordning som har kommet for å bli.

Er du elev på en av de videregående skolene i Nes kan du forhåndsstemme på følgende tidspunkt:

Nes vgs 3. september kl 09:00-11:00
Hvam vgs 3. september kl 13:00-15:00

Ungdommens kommunestyre
Øystein Smidt var svært fornøyd med den positive responsen på interpellasjonen som ble fremmet allerede i november. – Jeg ønsket å være ute i god tid, slik at det skulle være mulig rent praktisk å få på plass en slik ordning, sier Smidt. Han har i mange år kjempet for barn og unges innflytelse i politikken, noe som resulterte i flere perioder med ungdommens kommunestyre i Nes. Ordningen er nå i ferd med å våkne til liv igjen, men kanskje i en litt annen form enn tidligere. – Sist gang var det det tillitsvalgte på de ulike skolene som var med, sier Smidt, nå har imidlertid ungdomspartiene våknet til liv, så de bør også få plass.

Nes Venstre omtalte også denne saken da interpellasjonen ble vedtatt. Du kan lese mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**