Lillesand – Oslo på 2:20

En stemme til Venstre er en stemme til en ny kystjernbane som knytter Sørlandet sammen, og som knytter Sørlandet nærmere Oslo og Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Lillesand stasjon

Sørlandet må følge med når tidenes togsatsing starter på Østlandet. Stortinget har akkurat vedtatt en historisk stor investering med mange titalls milliarder til bygging av dobbeltspor i Intercity-triangelet Halden — Lillehammer — Skien rundt Oslo.

Når denne storsatsingen står ferdig en gang på 2020-tallet, skal togsatsingen i Norge gå videre. Venstre mener videre utbygging av en rask toglinje langs byene på Sørlandet må bli landsdelens nye hovedsak. Lykkes vi med det, kobler vi oss på en dynamisk utvikling rundt både Stor-Oslo og Stavanger. Mislykkes vi, sakker vi akterut. Sammenkobling av Vestfoldbanen med den 75 år gamle Sørlandsbanen kan ikke være noe annet enn et første skritt. Sørlandsbanen går i dag på feil sted og for sakte.

På Stortinget står Venstre alene om å foreslå midler til å planlegge en ny, rask toglinje langs byene på sørlandskysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**