Venstre vil kjempe for «folkebibliotekmilliard»

Venstre vil først og fremst kjempe for en «folkebibliotekmilliard». Det innebærer en opptrappingsplan for skole- og folkebibliotekene, for vi trenger å løfte folkebibliotekets samfunnsoppdrag inn i fremtiden, sier Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener bibliotekene er en del av grunnfjellet i norsk kulturliv, og at dette har vært nedprioritert i Kulturløftet I og II fra regjeringen.

-Bibliotekene trenger en “folkebibliotekmilliard” til nye lokaler, en ordning som gjør e-bøker tilgjengelige for alle og et kompetanseløft. Bibliotekene er svært viktige institusjoner i kunnskapssamfunnet, sier Gunnes.
-Biblioteket er vår viktigste kultur-og kunnskapsallmenning, og en sentral møteplass i både små og store i lokalsamfunn. I Trondheim har Bystyret bestemt at vi skal ha et bedre bibliotektilbud på Østbyen. Nå må det realisere! Kulturtilbudene er mange i denne bydelen, men et folkebibliotek savnes.

Venstre fikk i sin tid åpnet biblioteket i Midtbyen på søndager. Nåvil Trondheim Venstre ha lengre åpningstider og søndagsåpne biblioteker i bydelene.

Utenom skolen er biblioteket den viktigste offentlige arenaen for kunnskapsheving i samfunnet. Tidligere handlet det om at alle skulle få mulighet til å lære å lese. I fremtiden vil det handle om at alle skal kunne lære å navigere i det nye, digitale samfunnet og informasjonsflommen det fører med seg. Det er derfor en systematisk satsing på folkebibliotekene gjennom en er så viktig. Det er å satse på kunnskap i praksis, sier Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**