Venstre med de viktigste sakene på tegnspråk

Video: – Vi er glad for det språklige mangfoldet vi har i Norge. Venstre har jobbet aktivt for å at norsk tegnspråk nå er ett av de offisielle norske språkene. Vi har derfor forsøkt å oversette noen av de viktigste tekstene våre fra norsk skriftspråk til norsk tegnspråk, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er Paal Richard Peterson som har påtatt seg denne viktige jobben for Venstre.
– Jeg har gjort dette fordi jeg liker Venstres tydelige verdsetting av språklig mangfold, sier Peterson.
– Jeg er kjempetakknemlig for innsatsen. For oss er dette et lite bidrag for at tegnspråk blir mer hverdagslig, sier Skei Grande.

• Les også: Venstre krever helhetlig satsing på tegnspråk

Sats på kunnskap
Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.


Ta grønne valg

Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.


Skap verdier

Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.


Vis varme

De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.


Norge trenger en ny regjering. En blågrønn regjering.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**