I dagens EUB: Sett Lundsjordet på vent!

Eidsvoll Venstres leder er intervjuet på s. 6 i dagens EUB, under overskriften “Sett Lundsjordet på vent!”. Der påpeker Kjersti Almåsvold at kommunen bør prioritere utbygging i Sundet og i nordbygda. Lørdag sa ordfører Einar Madsen (Ap) til EUB at “noen må vike”. Fire hus må rives og beboerne flyttes. NB! Oppdatert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


NB! Denne artikkelen er nå oppdatert med lenke til EUBs intervju.

Venstre har i sommer klart å dra igang en debatt om den videre utviklingen i Eidsvoll. Kan det skapes en bedre sentrumsutvikling på Råholt? Er det nødvendig å bygge ned landbruksjorden på Lundsjordet, eller kan man bygge ut i Sundet og på Langset? Der ordfører Einar Madsen tydeligvis mener kommunens rolle er å regulere tomter til bygging og så la utbyggerne bestemme hvor og når det skal bebygges, mener Eidsvoll Venstre at innbyggerne gjennom sine folkevalgte skal ta mer styring over utviklingen av Eidsvoll. Les lørdagens intervju med ordføreren her.

Kjersti Almåsvold

Foto: Beth Lien

Kvalitet – ikke bare utbygging
I intervjuet med EUB sier Almåsvold:”Utvikling handler ikke bare om å sette opp flest mulig boliger, men også om kvaliteten på bomiljøene”. Hun understreker at det allerede finnes et bomiljø rundt Lundsjordet, og sier: “Utviklingen betyr ikke å bygge slik at vi ødelegger trivselen. Nå må vi sikre gode bomiljøer for den eksisterende befolkningen i Sørbygda før vi kliner opp en by ved Eidsvoll Verk stasjon. Hele prosjektet bør utsettes, sier hun.”

Venstre har tidligere understreket at det går an å bygge ut ved kollektivknutepunkter og bevare landbruksjord. Det kan gjøres ved å fortette mer i og rundt Sundet, og bygge ut i Minnesund/Langset-området.

Les flere artikler om Lundsjordet her:

Lundsjordet: Må flytte for å gi plass til ny stasjonsby (16.08)
IDAG: Folkemøte om utbygging av Lundsjordet (13.08)
Innlegg: Du tar feil, ordfører! (30.07)
– Bygg ut rundt Sundet og på Langset! (06.06)


Venstre kommer til å fortsette å delta i debatten om utviklingen av de ulike delene av Eidsvoll – og utfordre de andre partiene på hva som er deres forslag og løsninger om utformingen av Eidsvoll. De andre partiene bør kunne svare på hva de har gjort for ulike deler av kommunen – og hva de vil gjøre fremover. Venstre skal ta stilling til hvert forslag på saklig grunnlag – uavhengig av hvem som kommer med forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**