IDAG: Formannskapsmøte

Idag er det møte i formannskapet i Eidsvoll, kl. 1600 i formannskapssalen på rådhuset i Sundet. På saksplanen står blant annet handlingsplan og budsjett for perioden 2014 – 2017, og kommuneplanens arealdel 2013 – 2024. Knut Bakkehaug møter for Venstre, som vara for KrFs representant. Møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Etter valget i 2011 inngikk Venstre et valgteknisk samarbeid med KrF og EDB (Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste), som sikret KrF representant i formannskapet, og Venstre vararepresentant; Knut Bakkehaug.

Saksliste til dagens møte:

PS 71/13 Handlingsplan og budsjett for 2014 – 2017. Rammesak

PS 72/13 Forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2024 – Høring og utlegging til offentlig ettersyn

PS 73/13 Eventuelt

PS 74/13 Informasjon fra rådmannen

Innkallelse og sakspapirer ligger på møtekalenderen på kommunens hjemmeside, Dukan lese sakspapirene her.

NB! Møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**