Venstre har nye ideer!

Dagens opposisjonspartier lider av idetørke og har nærmest ingen nye politiske ideer eller visjoner for landet, hevdes det fra enkelte av våre politiske motstandere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Helge Stiksrud Ringerike Buskerud Valg 2013

Foto: Ellen Lysenstøen

Dette er ikke i samsvar med virkeligheten. Jeg svarer for Venstre. Våre to representanter har fremmet gode forslag til ny politikk i Stortinget. Disse har blitt nedstemt av sittende regjering. Dokumentasjon for dette fremgår i Stortingsreferatene!

Venstres hovedpunkter og visjoner for neste periode er en oppfølging av forslagene våre i Stortinget til ny kurs:
Venstre skal fortsatt føre en grønn, liberal og varm politikk med et kraftig løft for utdanning, miljø og nyskaping og et velferdssamfunn for alle, men som prioriterer dem som har størst behov for fellesskapets hjelp.

Mye fungerer godt i Norge. Vi har hatt stor økonomisk vekst i en rekke år. De gode tidene har gitt politisk handlingsom til å rette opp sosial ulikhet og gjøre investeringer for fremtiden. Dessverre har ikke dette handlingsrommet blitt brukt godt nok.

I Norge går oljerelatert næringsvirksomhet svært godt mens det er lite innovasjon, nyskaping og investeringer i annet næringsliv. Venstre vil stimulere denne delen av norsk næringsliv inkludert gründere og selvstendig næringsdrivende. Vi må omstille oss og skape nye løsninger i velferdsstaten. Alternativet er mindre velferd eller økt skattenivå.

Internasjonalt må vi møte en klimakrise som kan påføre kloden ubotelig skade om vi ikke omstiller oss i mer miljøriktig retning.

Venstres alternative statsbudsjett de siste årene viser den nye kursen. Det vil bety en forskjell om vi får en fortsatt rødgrønn, mørkeblå eller en blågrønn regjering etter valget.

Helge Stiksrud

Gruppeleder for Venstre i Buskerud fylkesting
og Stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**