Venstre vil ha spleiselag for utstyr til yrkesfag

Mange yrkesfaglinjene sliter med dårlig økonomi og stor mangel på relevant utstyr. Venstres Arne Ivar Mikalsen frykter at mangelen på utstyr gjør at elevene stiller dårlig forberedt når de skal ut i yrkeslivet. — Dette vil være et prioritert område for Venstre å ta tak i dersom vi får velgernes tillit 9. september, sier Mikalsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En undersøkelse fra Utdanningsforbundet tidligere i år viser at:
– 25 prosent av lærerne har ikke tilgang til utstyret læreplanen i programfaget krever
– 40 prosent har ikke utstyret læreplanen i Prosjekt til fordypning forutsetter.
– 20 prosent har ikke tilstrekkelig kompetanse til å bruke maskinene eller utstyret de benytter i opplæringen.
-Vi har sett mange eksempler på at yrkesfagskolene har eldgamle maskiner eller mangler noe så elementært som velfungerende spikerpistol. Det er klart at elever som har alle forutsetninger for å lykkes i yrkesfagene får et elendig utgangspunkt når opplæringen de får blir begrenset av utstyrsmangel. Det blir for dumt, og er en håpløs situasjon for yrkesfagelever over hele landet, sier Nordland Venstres stortingskandidat fra Hadsel.

– Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi skal ha en nasjonal gjennomgang av utstyrssituasjonen i videregående opplæring, men Venstre vil ta tak i denne utfordringen med en gang. Derfor foreslår Venstre å sette av en nasjonal pott for å investere i nødvendig utstyr til yrkesutdanningene allerede i statsbudsjettet som legges frem i høst. Vi ser for oss et spleiselag mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Prioriteringene må skje lokalt, men deler av finansieringen kan godt komme fra sentralt hold. På mange skoler kan en slik ordning gjøre at man ikke trenger å velge mellom å ansette en lærer og å kjøpe inn helt nødvendig utstyr. I første omgang ser vi for oss å sette av 20 mill. kroner til dette, sier Mikalsen.

– Det er dessuten store forskjeller på hvor mye utstyr som er nødvendig i de forskjellige yrkesfagene. Særlig stor er utfordringen for skoler som tilbyr opplæring for elever som vil bli fiskere. Ikke bare trenger de en båt, men utstyret om bord i båten må også være tilsvarende det elevene skal bruke i yrkeslivet. Hvis ikke blir avstanden mellom opplæringen og den praktiske virkeligheten altfor stor. Arbeidsgivere både på land og til sjøs forventer at elever som har fullført yrkesopplæring har erfaring med utstyret som er en del av hverdagen. Den forventningen vil Venstre sørge for at innfris, avslutter Mikalsen.

Kontaktperson:
Arne Ivar Mikalsen
tlf. 91716569

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**