Ingen karakterer i femteklasse med Venstre

Vår 3.kandidat, Kine Johansen, mener i dagens Harstad Tidende at Høyres ønske om karakterer fra 5.klasse er en avsporing i skoledebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kine Johansen

Foto: Cameron Thompson

“I Nordlys 20.08. forsvarer Elisabeth Aspaker Høyres forslag om karakterer fra femte klasse ved å si at dette vil være en usminket og ærlig tilbakemelding til elevene. En mer presis beskrivelse er etter min mening at karakterene vil gi en unyansert og overforenklet tilbakemelding til tiåringer. Det fins intet belegg for at karakterer på dette alderstrinnet øker læringsutbyttet, og Venstre har andre prioriteringer når det gjelder å løfte den norske skolen. Vår førsteprioritet er å sikre gode lærere, ved å øke kompetansen med en femårig-lærerutdanning og satse på videreutdanning og spennende karriereveier i skolen. Dette vil gi økt status og økt rekruttering til læreryrket . Videre vil vi sørge for at læreren får tid til å være lærer, ved å kutte i byråkratiske krav til rapportering og ansette tusen flere helsesøstre som har tid til å snakke om alt det andre elevene tenker på. Dette vil både styrke læringsmiljøet til elevene og motivere lærerne, i stedet for å slite dem ut med oppgaver som ikke
handler om undervisning og elevoppfølging. De rødgrønne har prioritert leksehjelp med ufaglærte lærere og skolefrukt, nå er det på tide med en skolepolitikk som tar tak i de virkelige utfordringene i norsk skole. Ingenting kan erstatte en god lærer, derfor er det her Venstre vil sette inn støtet. Høyres fokus på karakterer i barneskolen
er derfor en avsporing, og Venstre trenger din stemme til å vinne denne kampen i blågrønn regjering.”

Kine Johansen, tredjekandidat for Venstre i Troms

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**