Overgrep når naturverne går bak ryggen på skogeierne

Venstres toppkandidat ved Stortingsvalget Rebekka Borsch var på rundtur i Sigdal mandag. Der møtte hun bonde og skogbruker Guttorm Tovsrud. Hun ble tydelig sjokkert da hun fikk høre om de vanskene han møter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Driver plukkhogst

Rebekka Borsch på besøk i Sigdal

Foto: Tove Hofstad

Tovsrud driver delvis økologisk jordbruk og har i alle år satset på plukkhogst i skogen sin. Han mener det har oppstått unødvendig steile fronter mellom skogeiere og naturvernere i Sigdal fordi biologene systematisk har gått bak ryggen på skogeierne i arbeidet med å registrere arter.
– Jeg ser på meg selv som naturverner og er overbevist om at det er måten jeg og mine forfedre har skjøttet skogen på, som er årsaken til at det er spesielt rikt artsmangfold i min skog, sier han.
Nå frykter han at dette artsmangfoldet kan bli borte nettopp som følge av at naturvernorganisasjoner forsøker å spenne bein for plukkhogsten hans, slik han opplever det.

Får ikke erstatning
Store deler av skogen hans på Vestre Ramstad er kategorisert som naturtypeområde. Dermed vil for eksempel ikke Viken skog ta imot tømmeret hans hvis han ikke kan dokumentere at han har holdt seg unna områder med sårbare arter. Erstatning har han imidlertid ikke rett til, ettersom det ikke dreier seg om ordinært vern.
Han understreker at Direktoratet for naturforvaltning har friskmeldt driften hans, men at skogen hans allikevel i praksis er båndlagt ettersom biologer har registrert sårbare arter her.

– Uholdbart

Rebekka Borsch på besøk i Sigdal - midt i en speltåker

Foto: Tove Hofstad

Rebekka Borsch – Stortingskandidat

Rebekka Borsch reagerer på at biologer kan registrere arter uten at Direktoratet for naturforvaltning og skogeierne blir informert, når dette får så store konsekvenser for skogsdriften. Hun synes også det er underlig at en bonde som ønsker å drive miljøvennlig, blir behandlet som en motstander av naturvernerne.

– Dette er uholdbart. Jeg er for at det skal vernes noe skog, men det må skje i samarbeid med skogeiere og det må informeres skikkelig, sier hun.

Hun vil ta med seg innspillene fra Tovsrud videre, og mener at Direktoratet for naturforvaltning må komme sterkere på banen og ikke overlate registreringsarbeidet blindt til biologer med sterke bånd til naturvernorganisasjonene.

Borsch sier at hun generelt er opptatt av at skogsnæringen må satse på klimavennlig og bærekraftig utnyttelse av skogen gjennom nye bruksområder.

Stortingskandidaten besøkte også Sole Maskin, Sigdalsheimen, Modum Bad og Embretsfoss på sitt besøk i Midtfylket.

– Jeg gjør dette for å lytte og lære og bli kjent i Buskerud, forklarer hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**