Tema: Terror på Romerike og norsk jord, hvor trygge er vi egentlig?

I morgen (mandag 26. august) er det duket for paneldebatt om terror i Ullensaker Rådhus. Runar Bålsrud, stortingskandidat for Venstre, deltar i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 I morgen kan du se Runar Bålsrud debattere terror og samfunnssikkerhet.

I morgen kan du se Runar Bålsrud debattere terror og samfunnssikkerhet.
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Øvre Romerike Forsvarsforening er arrangør av debatten.

Invitasjon til arrangementet:
Vi er en partipolitisk nøytral forening som arbeider for en sivil beredskap og et forsvar som trygger vårt lands befolkning og verdier basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, konvensjoner og forpliktelser overfor organisasjoner som Norge er medlem av.

Med et skjerpet trusselbilde innen terror er vi opptatt av at våre politikere tar dette på alvor, og tilrettelegger for et trygt og robust samfunn, slik at vi blir best mulig skjermet for framtidige brutale terrorhandlinger på norsk jord. Ikke bare fra mulige grupperinger, men nokså fra enkeltstående individer med tvilsomme motiver.

Ullensaker er vertskap for landets største og mest aktive flyplass, et mulig terrormål i manges øyne.

På temamøte den 26. august i Ullensaker Rådhus, Herredstyresalen kl. 1900 har vi kvalitetssikret et politisk solid panel fra de politiske partier i Akershus, herunder Arbeiderpartiet, Høyre, Framskrittpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet, Venstre, SV og Pensjonistpartiet.

Det blir innlegg, spørsmål og debatt!

Møteleder vil være tidligere redaktør i Eidsvoll/Ullensaker Blad, John Granly.
Innledende foredragsholder er Petter Nesser, leder for terrorismeforskningsgruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller.

Representanter for politi, sivil beredskap, forsvarets organisasjoner, brannvesen, kommunene og representanter for OSL er spesielt innbudt.

Med et kommende valg i høst, er det signalisert stor interesse rundt det åpne møte i fra den lokale befolkning i Ullensaker og de omkringliggende kommuner.

Se også:
Kandidatpresentasjon Runar Bålsrud
Venstres liste til stortingsvalget 2013
Mer om Venstres politikk på samfunnssikkerhet og beredskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**