Innlegg: Miljø gir muligheter

Her kan du lese Hans Antonsens innlegg om hvorfor klimakampen kan gi Sørlandet nye muligheter. – Alt dette er muligheter. De må gripes og kjempes for. Det er til dette jeg gjerne vil låne stemmen din, skriver Antonsen i regionsavisene denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Klimaendringene er alvorlige. Ifølge Aftenposten vil FNs klimapanel noen dager etter stortingsvalget varsle at konsekvensene kan bli verre enn tidligere antatt. Så om det ikke var klart nok fra før: Å sikre en verden vi kan gi videre er valgets viktigste sak.

Men å redde miljøet handler slett ikke om å gå tilbake til 80-tallet og lage et gråere samfunn. For i klimakampen vil det bli satset mange hundre milliarder i årene framover. Sørlandet må gripe de mulighetene som da vil by seg: Det skal investeres i et bærekraftig samfunn og det skal bygges nye bedrifter på kunnskap, uten forurensing.

Her er 10 eksempler på at klimakampen kan gi Sørlandet nye muligheter:

1. Planlegge en ny, rask toglinje langs kysten som kan bygges når den store Inter City utbyggingen på Østlandet er ferdig rundt 2025. Sammenkobling med Vestfoldbanen er første skritt, men på lang sikt må toget gå der folk bor! Allerede fra 2014 bør vi få til tog hver 2. time på dagens linje.

2. Teknologiutdanningene ved UiA blir mer sentrale. Det skal vi bruke som brekkstang for å få en rettferdig behandling av vårt nye universitet. Sørlandsutvalgets forslag om Sørlandslab og School of Engineering i Grimstad kan bli viktige bidrag til kunnskaps-Norge.

3. Fordi nyskaping og forsking blir viktigere, vil staten bevilge mer til tiltak som vekker nysgjerrighet og forskertrang. Det bør få både Vitensenteret i Arendal og SKAP, den planlagte kreative folkehøyskolen i Mandal, inn på statsbudsjettet.

4. Prosessindustrien på Sørlandet er Norges grønneste og har unike anlegg for pilotprosjekter og fullskalatest. Norge må følge EUs satsing her, øke forskningen og la industrien styre mer av den. Økt forskning kan få disse utenlandskeide bedriftene til å bli. Det gjelder også for NODE-bedriftene, når oljeboomen er over om noen år.

5. Tyskland og Danmark legger om til fornybar energiforsyning. De vil være interessert i norsk vannkraft når det ikke blåser på vindmøllene. Lykkes vi med satsing på å være Europas grønne batteri, vil det gi eierkommunene i Agder Energi større inntekter.

6. Flere kommer til å bo litt tettere, i og ved sørlandsbyene. Det gir nye muligheter til satsing på buss, sykling og gående. Det skaper byrom som blir bedre å oppholde seg i. Dyrt, men staten er på glid mot å ta mer av regningen også i mindre byer.

7. Mer gods skal fraktes på den mer miljøvennlige sjøveien. Vår mulighet er at Kristiansand Havn kan bli en av de tre store i Norge. Nøkkelen til statlige investeringer er at havn blir en del av samferdselspolitikken, og ikke så fiskeristyrt som i dag.

8. Matvaresikkerhet gjør kortreist og økologisk mat viktigere. Det gir Agder-landbruket nye nisjer. Samtidig er kommunene på Agder gode til innkjøpssamarbeid. Vi kan bli best i landet ved å bruke dette til å etterspørre grønne varer og tjenester.

9. FNs miljøorganisasjon UNEP er på Sørlandet gjennom samarbeidet med GRID-Arendal. Fra samme by springer Klimapartnere, Norges beste klimanettverk, ut. Både FN og Norge skal styrke klimainnsatsen. Mer av det kan skje fra Arendal!

10. Hvor godt samfunnet er, måles ikke i økonomiske resultater alene. Internasjonalt tester mange rapportering med miljø og levekår i tilllegg. Agderforskning sysler med en sørlandsversjon. Slik kan vi skifte perspektiv på levekårsutfordringene våre, fra tung fortidsarv til offensiv framtidstenkning.

Alt dette er muligheter. De må gripes og kjempes for. Det er til dette jeg gjerne vil låne stemmen din. Godt valg!

Hans Antonsen
1. stortingskandidat for Venstre, Aust- og Vest-Agder

(Innlegget står på trykk i Fædrelandsvennen, 27.08.13)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**