Venstre vil ha en aktiv singelpolitikk!

I dag er det ca. 900.000 aleneboere i Norge. Dette utgjør en betydelig prosent av landets husholdninger. Denne gruppen blir ikke tatt på alvor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


På tidlig 2000-tallet ble det påbegynt en stortingsmelding som skulle utrede de ensliges levekår, men den rødgrønne regjeringen la dessverre denne meldingen på is i 2006. Venstre vil ta dette arbeidet opp igjen!

Levekårsundersøkelsen fra SSB (2006) viser at single kommer tapende ut kontra familier/samboere på mange områder. Områder som bolig, helse og ikke minst økonomi.
 Venstre mener derfor at samfunnet må ha en aktiv singelpolitikk.

Venstre vil med sin singelpolitikk blant annet gjøre noe med avgiftssystemet. Dagens avgiftssystem er gammeldags og tar utgangspunkt i at en husstand består av flere inntekter, og husstandene pålegges
Lommebok, penger fastavgifter. NRK-lisensen er et eksempel, i tillegg har vi fastavgift på kommunale avgifter, strøm, og telefon. En endring av systemet fra faste avgifter til avgift på faktisk forbruk vil være positivt både for miljøet og for de aleneboende. Et annet tiltak som Venstre fremmer, er å legge til rette for gode spareordninger kombinert med flere typer eierformer for å få de single inn på boligmarkedet. 850 000 single trenger økonomi til å kunne bo. Denne utfordringen er spesielt stor i byene. Særlig i Oslo med sine 53 % enehusholdninger, men man ser også at utfordringene blir større utenfor byene med økte leilighetspriser.

Venstre vil styrke Husbanken og gjøre banken til et sentralt virkemiddel for å bygge flere boliger og boliger tilpasset dem som står svakt i det ordinære markedet. Det må bygges flere utleieboliger, flere studentboliger, flere boliger for ungdom (Ungbo) og flere boliger tilpasset eldre.

Poenget med Venstre sin politikk er at alle skal bli sett. Alle grupper i samfunnet skal ha en stemme. Dette gjelder også for de single. Med Venstre står ikke lenger de single alene. Enpersonshusholdninger nærmer seg 40 % av alle husholdninger. Det er på tide at singelpolitikken får en større plass!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**