Fulle fastlegelister i Harstad

I dagens møte i Helse- og omsorgsutvalget forelå det en orienteringssak om Sørvik legesenter. Venstres representant, Maria Serafia Fjellstad, følte seg imidlertid mer desorientert enn orientert når saksframlegget inneholdt helt annen informasjon enn hva som framkom i et oppslag i dagens Harstad Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Foto: Microsoft

“Fastlegeordningen må muligens være den mest populære reformen gjennomført de seneste årene”, postulerte Maria Serafia Fjellstad – og viste da til at dette er den offentlige tjenesten flest er fornøyde med. Per dags dato er det fulle lister i Harstad. I tillegg til det pekte Fjellstad på to utfordringer i tiden framover; med flere oppgaver i ny fastlegeforskrift vil flere leger ha kortere lister med færre pasienter, og at hennes inntrykk var at de fleste unge leger i dag ønsker et faglige fellesskap i et fler-lege-senter, framfor solopraksis, med henvisning til utviklingen i ETS-kommunene. Fjellstad er derfor usikker på hvorvidt status quo med solopraksis på Sørvik legesenter vil kunne være den bestående løsningen for framtida, og anbefalte kommunen både å se på den helhetlige legetjenesten, inkludert å utvide antall hjemler – samt også vurdere alternative løsninger for Sørvik legesenter, som eksempelvis kombinere dette med annen stilling. Når kommunelegen imidlertid glimret med sitt fravær på møtet spørs det vel hvor mye hensyn han vil ta til rådene fra Helse- og omsorgsutvalget..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**