Venstre vil ha informasjonssenter for Raet Nasjonalpark til Tvedestrand!

Hagefjordbrygga, Lyngørporten eller Risøya vil være utmerkede steder for å plassere et informasjonssenter for den kommende nasjonalparken, mener Venstre. Her må vi alle jobbe for å få etablert et kunnskapssenter med mange, fine bivirkninger til lokalsamfunnet vårt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fisk makrell

Foto: Wikimedia

Arbeidet med utredning og planlegging av Raet nasjonalpark i skjærgården utenfor Tvedestrand, Arendal og Grimstad er godt i gang, og Tvedestrand kommune er stiller seg bak. Her har det i mange år vært gjort et godt arbeid i kystsonen, med bl.a kartlegging av marint biologisk mangfold, kystsoneplan og marine verneområder. En nasjonalpark i Tvedestrand kommune vil gi oss et ytterligere løft.

Det planlegges også å lage et informasjonssenter i forbindelse med nasjonalparken. Det skal være publikumsrettet, men Venstre forventer at det her vil bli en form for kompetansesenter som kan være nyttig på mange måter. Det bør ikke være noen selvfølge at senteret skal ligge på Tromøya, det er flere steder i Tvedestrand som har en vel så god plassering! Senteret må være tilgjengelig fra land, men det må selvfølgelig ligge i direkte tilknytning til parken slik at det er lett adgang fra båt. Hagefjordbrygga har alle disse kvalitetene. Det er landfast, og ligger lett synlig fra leia i skjermet farvann. Men mulige plasseringer i Tvedestrand kan også være f.eks. Lyngørporten eller Risøya. Det viktigste er at vi kan få utnyttet det å «huse» en nasjonalpark til utvikling i kommunen.

Et informasjonssenter kan utvikles til å bli mer enn bare en bygning eller del av en bygning. Vi kan få gode ideer av hva de har fått til med nasjonalparklandsbyer andre steder i landet. Her brukes nasjonalparkene som en ressurs for lokalsamfunnene. Najonalparklandsbyene gir positive assosiasjoner til naturvern og naturopplevelser, og de stimulerer til kreativitet og næringsutvikling. De vil også kunne øke kunnskap og kompetanse hos innbyggerne i kommunen om verneverdiene i nasjonalparken.

Venstre håper og tror at det vil være mulig å plassere Raetparkens informasjonssenter i Tvedestrand, og regner med at alle vil gjøre det de kan for å få det til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**