Vil ha lavterskeltilbud og flere psykologer

Tredjekandidat Kine Johansen og Terje Petter Leiros, leder av Tromsø Liberale Studenter, var på besøk hos Psykhjelpa på onsdag og snakket med avdelingsleder Randi Elisabeth Olsen om lavterskeltilbudet på Tvibit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I valgkampen har flere psykologer, representanter fra brukerorganisasjoner og andre interessenter etterlyst at politikerne snakker om psykisk helse. Det er det god grunn til. I følge Folkehelseinstituttet får rundt 40% av befolkningen en psykisk lidelse i løpet av livet.

Mange lange og kompliserte sykdomsforløp kunne vært unngått dersom folk fikk hjelp på et tidligere tidspunkt. Ventelistene i spesialisthelsetjenesten er lange, og av og til kan det virke som om det er et nåløye å komme gjennom. Venstre vil opprette et lavterskeltilbud i kommunehelsetjenesten, hvor folk kan få snakke med psykologer og andre hjelpere uten lang ventetid og henvisning fra fastlege.

Det finnes i dag mange gode lavterskeltilbud rundt om i landet, f.eks. Psykhjelpa i Tromsø, hvor ungdom mellom 15 og 20 får snakke med 4.års-studenter fra psykolog-utdanninga til universitetet. Venstre vil gi statlig tilskudd til kommunale lavterskeltilbud med psykologer, og gjøre slike tilbud tilgjengelig for folk i alle aldre over hele landet.

I tillegg til dette vil Venstre opprette 1000 nye helsesøster-stillinger i løpet av en fireårsperiode. Helsesøstrene spiller en stor rolle i det forebyggende arbeidet, og ikke bare når det gjelder psykisk helse. Helsesøstre gir informasjon, veiledning og kan være gode voksenpersoner å snakke med, men da må det være nok mange til at de kan være til stede. Med tusen flere helsesøstre vil også lærerne få en sårt tiltrengt avlastning i sin arbeidshverdag.

Venstre har selvsagt også politikk på de andre feltene innenfor psykisk helse. Blant annet en ny opptrappingsplan med særskilt fokus på barn og unge, å gi psykologer rett til å sykemelde, å integrere behandlingen for pasienter som har kombinerte rus- og psykiske problemer, å styrke forskningene og å gjennomgå lovverket med sikte på større rettssikerhet for pasienter innen psykisk helsevern.

Det er ikke uten grunn at Venstre ble best i test da Psykologforeningen gikk gjennom stortingsprogrammene til de forskjellige partiene. Så bryr du deg om psykisk helse, stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**