Bevar Jessheimmarka!

Ullensaker Venstre er for byutvikling, men den skal skje på best mulig måte. Ikke bare for eiendomsbesittere og -utviklere, men med hensyn til alle kommunens innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

– Jessheim har nettopp blitt by, og vi i Ullensaker Venstre er opptatt av at dette skal utvikle seg videre i en positiv retning, sier John Pavels Wilhemsen, leder av Ullensaker Venstre. – Venstre vil at byutvikling og godt bymiljø skal henge tett sammen.

Ullensaker Venstre vil skape bevissthet rundt by- og tettstedsutvikling, siden Ullensaker er en vekstkommune med stor tilflytting. For å unngå å bygge ned nødvendige rekreasjonsområder og samtidig ta vare på 100-metersskogene og de grønne lungene, må en forsiktig fortetting til, også i høyden, om vi vil at våre unge skal kunne etablere seg her og ikke i våre nabokommuner.

– Venstre mener det ligger store muligheter i å tenke mer helhetlig om hvordan vi utformer nærmiljøet vårt for å spare natur, landbruksarealer og grøntområder mest mulig, sier Siri Engesæth, stortingskandidat for Akershus Venstre. – Fortetting skal skje i etablerte tettsteder og rundt kollektivtraseene. Alle skal ha mulighet for tilgang til naturen i nærområdet, og ha mulighet for å ta seg fram til skoler, buss og tog via gang- og sykkelveier. Flest mulig barn skal vokse opp i områder med hundremeterskoger, sier Engesæth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**