Gruppemøtedatoar for 2. halvdel 2013

Alle gruppemøter er opne, og det er mogleg for div. lag og organisasjonar til å fremje saker etter avtale. Tid, stad og saklister kjem på facebooksida vår i forkant av møta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årsmøte 2013

Laurdag 19. oktober
Laurdag 9. november
Laurdag 7. desember

Vi tek atterhald på at datoar kan endrast, eller møter går ut. Ta gjene kontakt med gruppeleiar Kristian Stråmyr for meir informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**