Ny grensestasjon mellom Norge og Russland

Det har i de siste årene vært en enorm økning i trafikken over grensen mellom Norge og Russland. Det går tregt å passere, alt for tregt. Så sakte går det at det på enkelte dager oppstår timelange køer for publikum å passere mellom landene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Noodt på besøk hos Barentssekretariatet

Foto: Finnmark Venstre

Det har i de siste årene vært en enorm økning i trafikken over grensen mellom Norge og Russland. Det går tregt å passere, alt for tregt. Så sakte går det at det på enkelte dager oppstår timelange køer for publikum å passere mellom landene. Trafikken har de siste 3 årene økt fra 100.000 til 300.000 passeringer, og en forventer en fortsatt kraftig økning i årene som kommer. Grensestasjonen har en kapasiteten på vel 200.000 passeringer, og denne er sprengt for lenge siden

Norge er tjent med å få en normal flyt for publikum over grensen. Kontakten som er mellom Norge og Russland i Finnmark er viktig, ikke bare for lokalsamfunnene i Finnmark , men også for nasjonen Norge. Det er av uvurderlig betydning at Norge knytter en god og positiv relasjon til Russland i gjennom folk til folk prosjekter, næringslivssamarbeid og offisielle myndigheter i Barentsregionen.

Dagens grensestasjon er alt for liten til å kunne håndtere dagens og morgendagens trafikk mellom Norge og Russland. Det oppleves som en utfordring for folk å skulle krysse grensen. Dette bremser for en positiv utvikling i kontakten mellom Russland og Norge. Dette burde være en enkel og lett sak å løse. Dette handler om å bevilge de nødvendige midlene over statsbudsjettet til å få i gang prosjektering og bygging av grensestasjonen. Ny grensestasjon må på plass snarest mulig. For transport- og eksportnæringen vil en ny grensestasjon være av stor betydning, og kunne åpne for en ny og kortere transportkorridor av blant annet laks til Russland.

Norge har et ansvar for å legge til rette for at nordmenn og russere lett og enkelt kan samhandle med hverandre over grensen. Bygging av en ny grensestasjon vil være et viktig bidrag, og signal ovenfor Russland, om Norges positive holdning til videre utvikling mellom landene. Planer om en ny grensestasjon har ligget på stedet hvil alt for lenge. Det er på tide å gjøre noe med det. Da må det et regjeringsskifte til, med et sterkt Venstre på laget som ser viktigheten av å få realisert ny grensestasjon innen 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**