Eleven i sentrum

Alle elever har forskjellig utgangspunkt. Noen er flinke i matte og andre i norsk. Hvis man er flink i et fag, mener Vågsøy Venstre at ungdomsskoleelever må få bedre muligheter til å følge fag i videregående skole og elever i videregående skole må kunne ta undervisning på høyere nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Samtidig er det viktig at man får hjelp hvis det er noen fag man synes er mer utfordrende. Skolene må ha større mulighet til å lage tilpassede opplegg, deriblant egne valgfag ut i fra elevenes ønsker og behov.

For å sikre en skole med dyktige lærere som motiverer og har tid til eleven, vil Venstre ha høyere krav for å bli lærer, rett til faglig påfyll for lærere og kutt i skolebyråkratiet. Undervisningsevaluering bør også innføres, slik at lærere kan få tilbakemelding.

Mange unge møter på utfordringer som påvirker skolehverdagen. Enkelte opplever familie- eller vennekonflikter, andre opplever mobbing og det er mange endringer som skjer i ungdomsårene. Hvis det oppstår problemer, er det viktig å ha et godt helsesøster- og lavterskel psykologtilbud som kan gi hjelp så tidlig som mulig.

For å ha god læring, er det også viktig med et godt fysisk læringsmiljø. Arbeiderpartiet kom med valgflesk om en rentekompensasjonsordning, som vil gjøre det lettere å oppgradere skolebyggene, men stemte senest i vår mot Venstres forslag om dette. Venstre vil også ha universell utforming av alle skoler — det er fint for alle, men helt nødvendig for noen.

Venstre vil ha en skole som setter eleven i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**