– En ny regjering må reversere Datalagringsdirektivet

– I en ny borgerlig regjering må Høyre erkjenne sine feil, og få stoppet implementeringen av Datalagringsdirektivet, sier Mathias Fischer. – Hvis ikke Høyre våkner, står vi overfor en stor trussel mot personvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mathias Fischer

Foto: Kenneth Gudmundsrud

Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Stortinget i 2011 med stemmene til Høyre og Arbeiderpartiet. Det innebærer en massiv loggføring av all digital kommunikasjon. Formålet er å samle inn beviser før noen er mistenkte. – Dette er å snu rettsstaten på hodet. I en liberal stat er du uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Fischer.

– En av de største politiske utfordringene de neste tiårene er å holde Internett fritt. Truslene et fra flere kanter. NSA, Google og antipiratlover, alt har gode intensjoner, men til slutt blir det en innskrenking av friheten på Internett.

Venstre var det eneste partiet som stemte mot den nye åndsverksloven, som åpner for sensur av Internett. – Det er en skremmende tendens i de andre partiene. Venstre trengs for å holde Internett fritt, sier Fischer.

Venstre vil:
– Grunnlovsfeste personvernet
– Lovfeste nettnøytralitet
– Reversere DLD

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**