Grønn og borgerlig

I motsetning til andre partier som er opptatt av miljø, er Venstre helt tydelige på at vi ønsker oss en ny, grønn og borgerlig regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er gledelig at miljøpolitikk er i vinden, og spesielt gledelig at velgerne, ifølge en Infact-måling, mener at Venstre har størst troverdighet i miljøpolitikken.

Velgere som bryr seg om miljøet bør definitivt stemme Venstre i år, for dette valget handler om mer enn om vi skal tillate flere biler inn i Larviks sentrum eller om vi skal tillate mer nedbygging av strandsonen i Larvik kommune. Det handler om hva slags regjering som skal styre Norge de neste fire årene.

Venstres alternative transportplan.

Miljøet trenger ikke flere festtaler, men konkret handling. Det er her Venstre har en svært viktig rolle å spille. Vi skal gjøre den nye regjeringen grønnere og varmere.

Spørsmål du som skal stemme må stille deg er: Bør vi virkelig bore etter olje i de aller mest sårbare områdene våre? Nei, mener Venstre, ja mener Høyre og Fremskrittspartiet.

Skal vi gjøre det billigere og enklere å reise kollektivt? Ja, mener Venstre. Venstre i Vestfold vil prioritere ny dobbeltsporet jernbanetrasé fra Oslo til Skien innen 2025. Med ny firefelts E18 gjennom Vestfold som står ferdig i 2014 er det tatt et kraftig løft også på veisektoren. Pålitelig, sikker og økt fremkommelighet for alle bilister og de miljøbevisste med elbil. Enklere og raskere blir det også for bussen, ja, forhåpentligsvis kan vi etterhvert sette ned billettprisene. Ingen unnskyldning for ikke å reise kollektivt!

Jeg er glad for at så mange velgere vektlegger miljøsaken når de skal stemme. Venstres miljøpolitikk er både ansvarlig og realistisk, og vår store styrke er at vi kombinerer en offensiv miljøpolitikk med en god politikk for næring og småbedrifter.

Best i Test

Det er ingen andre partier som kan vise til toppkarakterer både fra NHO og en samlet miljøbevegelse. Vi tror ikke at løsningen for å bygge fremtidens fornybarsamfunn er å skru klokken 30 år tilbake i tid – vi er teknologioptimistiske og tror på grønn vekst.

Venstre har de gode løsningene. Nå ber jeg deg om tilliten til å gjennomføre dem.

Karin S. Frøyd
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**