Grønt håp for Risør

Hans Antonsen vil jobbe for at Risør skal fortsette å være en levende by. Bli med å stemme fram Agders mest positive og visjonære stortingskandidat!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre stiller like lister til stortingsvalget i Aust-Agder og Vest-Agder. Det gjør vi fordi utfordringen er den samme over alt: Sørlandet må få større gjennomslag på Stortinget!

Av og til kan de konkrete, nærliggende sakene drukne i debatten om de generelle, nasjonale. Blir jeg valgt til Stortinget, vil jeg gjøre mitt beste for å ta opp saker som er viktige for de mindre byene på Sørlandet.

Ved å se hele Agder under ett, kan også sakene stå sterkere nasjonalt. Ett eksempel på det: I Aust-Agder er Risør alene av byene i fylket om å slite med lang og gammel vei til E18. Men i vestfylket føler Farsund akkurat det samme om avstanden til E39.

Hans Antonsen 2013

Foto: Elise Arvesdatter Jensen

For det første trenger vi en helhetlig bypolitikk for de mindre byene. I dag er det slik at fylkeskommunen sitter alene og vurderer hvor de syns de har råd til å ha videregåene skoler. Mens Politidirektoratet sitter og regner på hvor mange politikontor de bør legge ned.

Sånn kan vi ikke ha det. Staten og fylket må slutte å demontere byene våre! Venstre vil ha en småbypolitikk som tar utgangspunkt i hvilke funksjoner en by må ha for å leve og utvikle seg. Videregående skole og politistasjon er åpenbart to av dem.

Jeg kjenner Aust-Agder godt etter seks år som ordfører i Grimstad. Det jeg har lært om utfordringene i østre del av fylket har overbevist meg om at Grimstad også bør være medlem av kommunesamarbeidet Østre Agder. Det er nå på plass.

Av andre saker som er viktige for Risør, vil jeg nevne:
Staten må bevilge mer til oppgradering av de viktigste fylkesveiene. Få er viktigere enn veien mellom Risør og E18. Med en ny plan for en ny vei på plass, kan vi bruke dette prosjektet som case for å få økt de statlige overføringene. Det blir for lenge å vente på tur i fylkeskommunens små veibudsjetter.
Risør, Tvedestrand og Gjerstad har en god del nyskapende bedrifter som bruker hverandre og gjør det bra internasjonalt. Inntrykket mitt er at de er lite kjent i resten av Agder. Med utgangspunkt i Sørlandsporten teknologinettverk bør vi kunne diskutere et klyngesamarbeid etter inspirasjon fra Arenaprosjektene ellers
på Sørlandet.
Bedre busstilbud og avganger hver andre time på Sørlandsbanen til Oslo.
Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen bør deretter bli første steg på vegen mot planleggingen av en ny, rask toglinje langs sørlandskysten. Det er langt fram, for det må uansett vente til etter Intercity-utbyggingen på Østlandet er ferdig rundt 2025. Men planleggingen må starte nå, slik Jernbaneverket har anbefalt. Venstre er alene på Stortinget om å foreslå planleggingsmidler i neste stortingsperiode.
Ny E18 Tvedestrand — Arendal gjør reisetiden kortere og arbeidsmarkedet større for folk i Risør. Regjeringen har underfinansiert den nye veien, Venstre har foreslått økte bevilgninger og er åpen for å bygge dette som OPS-prosjektet — hvis det gir ny vei raskest.

Alt dette er muligheter. De må gripes og kjempes for. Det er til dette jeg gjerne vil låne stemmen din. Godt valg!

Hans Antonsen
Stortingskandidat for Venstre

Dette leserbrevet sto på trykk i Aust Agder Blad 5. september 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**