Innlegg: Ikke stykkevis og delt, men fullt og helt

Pål Koren Pedersen er leder i Agder Venstre og tredjekandidat på stortinglista. I dagens Agderposten skriver han om Venstre og viktigheten av helhet i politikken. – De politiske områdene hvor Venstre er i front er mange. Det er denne helhet som gjør vår politikk så troverdig. Les resten av innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det har i årets valgkamp vært mange enkeltsaker som har blitt løftet frem og debattert. Stort sett har temaene vært de samme som tidligere, med kanskje størst vekt på diskusjonen om større grad av bruk av private tjenester i helsevesenet. Dessverre har det i liten grad blitt anledning til å få etablert debatter som har fokus på helheten i politikken.

Agder-lista Pål Koren Pedersen

Norge tas ikke videre gjennom enkeltsaker, men gjennom en helhetlig og sammenhengende politikk, det er viktig for Venstre. Selv ikke miljøspørsmålet, som De Grønne kjører frem som sin ene sak, kan løses gjennom ensidige løsninger som kun har fokus på et enkelt spørsmål. Derfor er enkeltsakfokuset prinsipielt uheldig.
Gjennom årets valgkamp har ulike interesse- og fagorganisasjoner gjort sine vurderinger av de ulike partienes politikk. I alle disse vurderingene har Venstre havnet helt på topp eller blant de aller beste. Unntaket er, ikke uventet, LOs vurdering, men annet er ikke å vente i en organisasjon hvor samrøret med Arbeiderpartistyrt er fullkomment.

Hva er det som ligger i bunn for at Venstre fremstår som det politisk mest komplette partiet, som både høster ros fra miljøbevegelsen og næringslivet og mange andre ulike hold? Svaret finnes i vår ideologi. Venstres sosialliberale ideologi har sitt utgangspunkt i det enkelte mennesket, dets frihet, muligheter og ansvar. Dette gir en politikk som er basert på individet, ikke systemer eller særinteresser. Det er derfor vårt frihetsideal strekker seg så langt som mulig, men alltid med øye for at den enes frihet ikke skal skape den andres ufrihet. Derfor har privatiseringen sin begrensning, fordi samfunnets ressurser ikke skal styres av markedskreftene, men av hensyn til de svakeste — for eksempel de som ikke er lukrative nok for et privat helsevesen, men som har behov for den viktige og ressurskrevende helsehjelpen. Derfor må noens rettigheter sikres på bekostning av andres valgfrihet, som i spørsmålet om lengden på pappapermisjon. Derfor må din og min frihet til å forbruke det vi vil, reguleres av hensyn til de som blir skadelidende, enten det er i utsatte flom eller tørkeområder andre steder på joden eller fremtidige generasjoner som ikke kan målbære sine interesser.

Selv om en sterk men begrenset stat skal regulere våre handlinger for å beskytte de svakeste og utsatte, bygger Venstre først og fremst sin politikk på den enkeltes skaperkraft og rett til fritt å forme sitt eget liv. Derfor tror Venstre at nøkkelen til å vinne miljøkampen går gjennom teknologisk utvikling, hvor politikernes oppgave først og fremst er å legge til rette for denne utviklingen. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, uttalte i en debatt under Arendalsuka at industrien står klar til å møte miljøutfordringene, de venter bare på de rette incentivene fra politikerne. Venstre støtter fullt ut denne uttalelsen og legger til rette for en politikk som vil gi mulighet for å utvikle samfunnet vårt i miljøvennlig retning. Sammen med en politikk som også gjør det enklere for den enkelte å leve miljøvennlig, vil Venstre føre Norge ut av fosilalderen og inn i lavutslippssamfunnet.

Troen på enkeltmennesket står også sentralt i Venstres skolepolitikk. En god skole skal sikre den kompetanse som kreves i morgendagens samfunn, men enda viktigere er det at den skal legge til rette for at vi gir den enkelte elev mulighet til å realisere det potensial og de drømmer som bor i ham og henne. En skole som har kompetanse til å se alle elever, både den flinke som trenger ekstra utfordringer og eleven som strever og som kanskje står i fare for å videreføre en tung sosial arv, vil ikke bare skape et bedre samfunn, men også frie mennesker. Derfor vil Venstre skape den beste offentlige skolen, gjennom systematiske å heve lærerens kompetanse ved blant annet å gjøre lærerutdanningen om til et femårig masterstudie og heve opptakskravene til studiet. Vi vil også lovfeste en rett og plikt til videreutdanning for lærere, for bare å nevne noen tiltak.

Også Venstres næringslivspolitikk får toppscore. Sentralt her står vår offensive politikk på investering og forskning. Viktig er også våre tiltak for å styrke de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende, enten det er ingeniører som driver for seg selv eller kunstnere.

De politiske områdene hvor Venstre er i front er mange. Det er denne helhet som gjør vår politikk så troverdig. Med fokus på individet skaper vi en politikk som skal gi en ny borgerlig regjering en miljøvennlig, human og innovativ profil. Derfor trenger Venstre din stemme!

Pål Koren Pedersen
Leder Agder Venstre
Tredjekandidat til Stortinget

(Innlegget stod på trykk i Agderposten, 5.9.13)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**