Innlegg: Venstre best i test på psykisk helse

Rune Bjørgo er psykolog og Venstre-medlem. I dagens Fædrelandsvennen skriver han om Venstres politikk for psykisk helse. – Satsing på flere helsesøstre i skolen og psykologer i kommunen vil være viktig for å komme til tidlig med nødvendig hjelp. Les resten av innlegget her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Norsk Psykologforening har sammenlignet programmene for de politiske partiene i forhold til prioritering av psykisk helse. Venstres program kom best ut. Det er fordi:

Venstre vil gi statlig tilskudd til lavterskel psykologtilbud i kommunen.

Venstre lover flere helsesøstre innenfor skolesektoren.

Venstre ønsker også særlig fokus på barn og unges psykiske helse.

Psykisk helse har også i denne valgkampen hatt en tendens til å drukne i helsedebatten. Det er underlig når vi vet at psykiske lidelser er av de mest kostbare lidelser vi har. Ikke fordi behandlingen er spesielt kostbar, men fordi indirekte utgifter som sykelønn og andre trygdeytelser er store. 40 prosent av trygdeutgiftene er relatert til psykiske lidelser. Vi vet det er viktig å komme til tidlig for å hindre utvikling av mer alvorlige psykiske lidelser. I dag kommer mange henvendelser i retur fra spesialisthelsetjenesten. Derfor er det viktig å styrke lavterskeltilbudet i kommunene.

Psykiske lidelser er sammensatte og starter ofte tidlig i livet. Derfor ønsker Venstre et særlig fokus på barn og unge. Satsing på flere helsesøstre i skolen og psykologer i kommunen vil være viktig for å komme til tidlig med nødvendig hjelp.

Rune Bjørgo
Psykolog og Venstre-medlem

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen, 5.9.13)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**