Nok læreplasser – hva skal til?

– Høsten er over oss og unge og voksne er tilbake i sitt daglige arbeid eller utdanning etter ferien. Så er det også dessverre hver høst noen som ikke får lærlingplass og alltid noen – i dette tilfellet partiet Rødt – som har enkle løsninger for hva som skal til.

Dette skriver Helene Eriksen i en artikkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Helene Eriksen

Helene Eriksen
Foto: Line Loholt

Å lovfeste rett til lærlingplass høres umiddelbart ut som en effektiv løsning. Men siden de fleste lærlingplasser tilbys i private bedrifter, oppstår det en rekke problemer. Hvem skal bestemme hvilke bedrifter som skal lovpålegges å ta imot lærlinger, og hva skal straffen for ikke å ta imot lærlinger være? Skal vi ikke lenger la bedriftene selv bestemme hvem de vil ansette?

Venstre vil gjøre yrkesopplæringen mer attraktiv. Det er nødvendig med en rekke tiltak: Forsterket rådgivning i ungdomsskolen, tilrettelegging for at flere ungdommer kan få et realistisk møte med arbeidslivet, stimulere arbeidslivet til å ta inn flere lærlinger og lærekandidater, samt sørge for at en yrkesfaglig utdanning gir studiekompetanse til flere studier. Venstre vil også gi elevene en opplæring som er mer relevant for den yrkesutdanningen de har valgt.

Maria Liljedal på skoledebatt på Andøy Videregående Skole

Foto: Torbjørn Houge / Andøy Venstre

Venstre har blant annet foreslått å:

Evaluere «2+2-modellen» og oppdelingen av utdanningsprogram og programområder på Vg1 og Vg2.
Bedre kvaliteten på opplæringen og ha mer yrkesretting og relevans i alle fag.
Stimulere skolen og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om yrkesopplæring.
Øke mulighetene for å starte ute i bedrift og ta teorien på et senere tidspunkt.
Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet.
Etablere flere læreplasser i staten.
Utbedre regelverket rundt utlysing av anbud slik at det kommer tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger har et fortrinn.
Forenkle og øke bruken av praksisbrev.
Innføre behovsprøvd utstyrsstipend i videregående skole.
Utvide og videreutvikle lektor II-stillinger der man kan ha stilling i næringslivet og i skolen samtidig.
Gi borteboende elever i videregående opplæring mulighet til å ha fastlege på både skolestedet og hjemstedet.

En god fagutdanning er helt nødvendig for å sikre framtidas arbeidskraft. Ved å stemme Venstre velger du å få gode løsninger for fagutdanningen!

Vennlig hilsen og godt valg
Helene Eriksen
2. kandidat for Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**