Vil vil ha Erik på tinget!

Hedmark Venstre har ikke hatt en representant på Stortinget siden 1924! Johannes Johnsen Grue fra Kvikne var Stortingsrepresentant fra 1919 til 1924. Nå er det på tide å endre på dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: Stange Venstre

Erik Ringnes er Hedmark Venstres 1. kandidat til Stortinget. Hjelp oss med å stemme han inn!

Erik Ringnes sier om seg selv:

Mine hjertesaker
Jeg vil kjempe for økte skolehelsetjenester og mer spesialundervisning. Vi må doble skolehelsetjenesten de neste årene!

Venstre skal fortsatt være kulturpartiet med økt støtte til frivillighetssentralene, lag og organisasjoner, til bibiloteket og ungdomstilbud. Økt støtte til kulturen, frivillighetsarbeid, og andre frivillige lag og organisasjoner, og i tillegg bibliotekene.

Jeg vil jobbe for en aktiv næringspolitikk, som tilrettelegger møteplasser og gode rammebetingelser for landbruk og annet næringsliv.

Hvorfor stemme på meg?
Jeg brenner for skolepolitikk og for at lærere skal bruke mest tid på å undervise. Da må vi politikere redusere byråkratiet for lærerne – ikke øke det. Venstre har vært det tydeligste partiet i skolepolitikken. Vi har ikke bare snakket om skolepolitikk, men har gjennom konkrete budsjettforslag vist at vi mener alvor i å jobbe for en bedre skole.

Jeg har stemt Venstre i mange år uten å være medlem eller politisk aktiv. I 1999 ble jeg spurt om å stå øverst på ei ny Venstreliste i Stange. Stange hadde da vært uten liste helt tilbake til 70-tallet. Venstres ideologi er hovedårsaken til at jeg stemmer Venstre og bruker mye tid på å representere partiet. Venstre er det mest radikale borgerlige partiet og har en lang og stolt historie som reformparti. Mer frihet — mer ansvar sier mye om partiets ideologi. Venstre tror på menneskets iboende muligheter — og setter menneske foran systemet.

Erik Ringnes
Personalia:
Født: 4 juli 1955
Sivil status: Gift med Gerd Nora Wikan — 1.amanuensis Høgskolen i Hedmark
Barn: Eva, Tord og Ida
Yrke: Bonde
Bosted: Ringnes gård, 2312 Ottestad — se hjemmeside http://www.ringnesgaard.no/
Utdanning:
Eksamen artium 1976 Hamar Katedralskole
Agronomutdannelse 1979 Jønsberg Landbruksskole
Forvalteragronom 1983 Vinterlandbruksskolen/Landbruksakademiet

Yrkeserfaring:
Vaktmann Norske Teatret i Oslo
Miljøregistereringer Stange Kommune, Mjøsaksjonen
Arkivar Forsvarets Sanitet i Oslo
Pleiemedhjelper Sanderud Psykiatriske Sykehus
Agronom Skaugum gård i Asker
Gårdsbestyrer Mimosa farm for the Handicapped i Zambia, Afrika
Kursleder Norad, Kursseksjonen i Oslo
Evalueringsoppdrag Zambia og Botswana for Norad
Bonde på egen gård Fra 1984 –

Organisasjonserfaring:
Styremedlem i Norsk Fredskorpssamband
Styremedlem i Stange Bondelag
Leder av Hedmark Bondelags Kornutvalg
Leder av Hedmark Kontraktdyrkerlag
Leder av Kontraktdyrkernes Landslag
Distriktsformann i Round Table
Medlem av Landsstyret I Round Table
Medlem av styringsgruppa i " Biff 2000"
Bonderepresentant i Storfekjøttkontrollen
Medlem av European Arable Farmers ( en sammenslutning av kornprodusenter I Europa)
Medlem av styret i European Arable Farmers
Grunnlegger og tidligere leder av Kornbøndenes Interesseorganisasjon

Politisk verv:
Kommunestyrerepresentant i Stange kommune fra 1999—
Medlem av komité for Oppvekst og Miljø i Stange kommune
Medlem av Skatteutvalget i Stange kommune
Medlem av Rådet for funksjonshemmede i Stange
Vararepresentant til Fylkeslandbruksstyret I Hedmark
Fylkesleder I Hedmark Venstre fra 2002
Medlem av Venstres Landsstyre fra 2000
Leder av Afrikagruppa i Venstre
Styremedlem i Kunstbanken på Hamar fra 2003
Styremedlem i Norsk Kulturarv 2005-2007

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**