Innlegg: Venstre vil ha bibliotekmilliard

I denne ukens utgave av Kristiansand Avis kan du lese hvorfor Venstre mener det er så viktig å satse mer på bibliotekene. – Biblioteket er vår viktigste kultur- og kunnskapsallmenning, og er utenom skolen den viktigste offentlige arenaen for kunnskapsheving i samfunnet, i både små og store lokalsamfunn, også her på Agder, skriver Venstres andrekandidat Kristin Øygarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kristin Øygarden 2013

Foto: Elise Arvesdatter Jensen

Biblioteket er vår viktigste kultur- og kunnskapsallmenning, og er utenom skolen den viktigste offentlige arenaen for kunnskapsheving i samfunnet, i både små og store lokalsamfunn, også her på Agder. Dessverre har de vært nedprioritert i regjeringens Kulturløftet I og II. Regjeringen leverer pene ord, men lite handling.

Venstre vil ha en milliard til skole- og folkebibliotekene. Det innebærer en opptrappingsplan for å løfte folkebibliotekets samfunnsoppdrag inn i fremtiden. Bibliotekene er viktige for å finne frem til riktig kunnskap i en tid der det er stadig flere kilder til kunnskap. Da må bibliotekene fornyes og være tilgjengelige for alle. Bibliotekene er den kulturinstitusjonen flest oppsøker og flest ulike mennesker uavhengig av bakgrunn bruker. Derfor trengs det et forpliktende løft, ikke bare fagre ord.

Behovet for en oppgradering er stort, blant annet til nye lokaler, en ordning som gjør e-bøker tilgjengelige for alle og et kompetanseløft. Tidligere handlet det om at alle skulle få mulighet til å lære å lese. I fremtiden vil det handle om at alle skal kunne lære å navigere i det nye, digitale samfunnet og informasjonsflommen det fører med seg. Det er derfor en systematisk satsing på folkebibliotekene er så viktig. Det er å satse på kunnskap i praksis!

Kristin Øygarden
Andrekandidat for Venstre i Vest- og Aust-Agder

(Innlegget stod på trykk i Kristiansand Avis 5.9.13)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**