Politikken avgjøres på borgerlig side

Alt tyder på at det blir et regjeringsskifte etter valget. Det betyr at alle viktige politiske slag vil stå på borgerlig side de kommende fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Stortinget
Iselin Nybø, buss, stavanger

Foto: Mari Halvorsen

Venstre vil ha flere kloke, gode lærere i skolen, og vil gi dem mer tid til å se hver enkelt elev. Vi vil ha en mye mer offensiv klimapolitikk, og vi vil ta vare på sårbare naturverdier. Vi vil at det skal bli enklere å skape nye arbeidsplasser for de som har en ide og viljen til å satse. Og vi vil redusere antallet barn som lever i fattigdom, og gi et løft til de menneskene som trenger det mest. Vi vil sette folk først. Den sittende regjeringen har ikke levert på disse områdene. Derfor trenger vi en ny regjering.

Valget i høst handler ikke bare om å få en ny regjering — det handler også om hva slags ny regjering vi skal få.

Det er stor forskjell på en regjering med et stort, grønt Venstre, og en regjering som bare er blå. Stemmer du Venstre, så stemmer du på en borgerlig regjering som også står opp for miljøet, som styrer økonomien på en ansvarlig måte og som prioriterer dem som trenger det mest fremfor å love mer til alle.

For Rogaland betyr det en regjering som gjør preikestolenområdet til fylkets første nasjonalpark, satser på Ålgårdbanen og dobbeltspor til Egersund, sikrer at Universitetet i Stavanger får bedre finanasering og satser på forskning innenfor fornybar energi.

Din stemme er med på å avgjøre hva slags regjering vi får. En stemme på Venstre er en stemme på en grønn og liberal regjering.

Venstre vil:
Verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot all oljeaktivitet.
Opprette Preikestolen Nasjonalpark
Bevare pappapermen.
Holde barneskolen fri for karakterer.
Prioritere tog og andre kollektivløsninger ved å gjenåpne Ålgårdbanen og bygge dobbeltspor til Egersund.
Ha en human asylpolitikk.
Bruke private løsninger når det gir det beste tilbudet, men aldri privatisere for privatiseringens skyld.
Stille strenge krav til dyrevelferd og avvikle pelsdyroppdrett.
Gi 1 milliard til folkebibliotek over hele landet.
Innføre 24 timers behandlingsgaranti for rusavhengige.

Les også: En skole med fokus på kunnskap

Les også: Venstre vil ha mer tog, buss og bane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**