Sjur Skjævesland

Fylkesleder for Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Alder: 52
Bosted: Olsrudveien 115, 2322 Ridabu HAMAR
Yrke: fylkesnemndsleder
Fylkesleder for Hedmark Venstre

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?
Jeg ble aktiv i politikken så langt tilbake som i 1978, og det var særlig Alta-utbygginga som provoserte fram mitt engasjement.

Hva er spesielt med Venstre?
Venstre er partiet for de som ikke er A4-mennesker.

Hva er dine hjertesaker?
Miljø, barns rettigheter og liberale rettigheter som personvern og ytringsfrihet

Hvorfor er Venstre viktig for Hedmark?
Fordi Hedmark havner i bakleksa med fortsatt sosialdemokratisk politikk. Hedmark er stort, grønt og med gammeldags næringsstruktur. Venstre er et framtidsoptimistisk miljø- og næringsparti som forener hensynet til et moderne næringsliv og miljøvern som ingen andre kan. Dommen er det ikke jeg som har gitt, men NHO og Abelia som gir Venstre karakteren 5 i næringsvennlighet og Klimavalg 2013 og Framtiden i Våre Hender som gir karakteren 6 for klima-/og miljøpolitikken. Ingen foran — ingen ved siden.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Olsrudveien 115, 2322 Ridabu
Tlf: 91757926
Epost: [email protected]

Sjur Skjævesland

Foto: Benedicte Røvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**