Venstre og Iselin på Tinget

— Selvsagt synes vi at vi har verdens beste partiprogram, men også andre har vurdert programmet vårt som svært godt på en rekke områder, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen i dagens kommentar i RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Stortinget

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Iselin Nybø, buss, stavanger

Foto: Mari Halvorsen

I dag er det valg og i dag får vi vite om Rogaland Venstres Iselin Nybø får plass på Stortinget. Slik det ser ut i skrivende stund tyder alt på at det blir et nytt flertall på Stortinget og dermed også en ny regjering i løpet av de nærmeste dagene. Det betyr at alle viktige politiske slag vil stå på borgerlig side de kommende fire årene.

De som nå tror det blir et regjeringsskifte, og samtidig vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja, bør stemme Venstre.De som nå tror det blir regjeringsskifte, og samtidig vil ha en regjering som prioriterer flere gode lærere foran flere skoletimer, bør stemme Venstre.

De som nå tror det blir regjeringsskifte, og samtidig vil ha en human behandling av asylbarna, bør stemme Venstre.

De som nå tror det blir regjeringsskifte, og samtidig vil hjelpe flere barn ut av fattigdom, bør stemme Venstre.

De som nå tror det blir regjeringsskifte, og samtidig vil ha en regjering som satser på forskning og det grønne næringslivet, bør stemme Venstre.

Venstre har gått til valg på fire hovedsaker; miljø, skole, velferd og småbedrifter. Selvsagt synes vi at vi har verdens beste partiprogram, men også andre har vurdert programmet vårt som svært godt på en rekke områder. Venstre er helt i toppsjiktet på en rekke kåringer, og vi topper mange. Hør bare her:

«Venstre vil satse på fornybart, verne Lofoten og gjøre det lett for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.» Slik oppsummerer Fremtiden i våre hender Venstres politikk, i sin store Klimavalg-undersøkelse. Med terningkast 6 topper Venstre listen sammen med andre miljøpartier.

Venstre får også gode skussmål fra WWF: «Blant de aktuelle regjeringsalternativene, ser det dermed ut til at en borgerlig regjering med Venstre og KrF om bord vil være mest positiv til en klimalov».

Venstre har både en god miljøpolitikk og god næringspolitikk. Venstre får terningkast 5 i NHOs grundige gjennomgang av partienes politikk for verdiskaping. NHO skriver i analysen at Venstres motstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen trekker ned. Det lever vi veldig godt med. Jeg er stolt over at Venstre klarer den krevende balansen det er å være god på både næringspolitikk og på miljøpolitikk.

«Venstres program er befriende fri for sektorkjepphester. Partiet vil satse på kunnskap, innovasjon og lønnsomhet uavhengig av næring i erkjennelse av at politikere ikke er de beste til å plukke vinnere», skriver Virke i sin analyse av Venstres program, og gir partiet totalkarakteren 5.

Også NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter (Abelia), med nesten 1250 medlemsbedrifter over hele landet, gir Venstre toppkarakter. Venstre får 21 poeng av 21 mulige i undersøkelsen fra Abelia.

I Advokatforeningens grundige gjennomgang av partienes justispolitikk, er det Venstre som topper kåringen: «Partiets engasjement for grunnleggende rettsstatsprinsipper kommer også tydelig til syne i partiprogrammet, sammen med en balansert tilnærming til hvordan selve straffesakskjeden bør legges opp», skriver de i sin gjennomgang.

Selv er jeg spesielt stolt over at vi er best på psykisk helse. Venstre er best i test på Psykologforeningen sin gjennomgang. De skriver at vi får: «Pluss for sterk vilje til å peke ut barn og unge som viktig målgruppe for forebyggende psykisk helsearbeid.»

Venstre går til valg på et solid, helhetlig program. Som landets eldste parti har vi maktet å skape rett politikk for landet gjennom skiftende tider. De liberale verdiene holder seg like godt i dag som i 1884. Vi har laget et grundig og framtidsrettet program.

Iselin Nybø har tidligere vært kommunestyrerepresentant i Randaberg og har de siste seks årene vært bystyremedlem i Stavanger med skole og barnehager som spesialfelt. Det hersker liten tvil om at vi også på skolesektoren står overfor store utfordringer og trenger politikere som har kjenner dette feltet.

SSB har estimert at vi kan komme til å ha en underdekning på cirka 11.000 lærerårsverk i 2020. Samtidig vet vi at en av ti lærere slutter i skolen hvert år. I tillegg er det cirka 37.000-38.000 lærerutdannede yrkesaktive som ikke er i skolen, men som er å finne i andre yrker. Nasjonalt er det opp mot 10.000 «ufaglærte»/ikke-kvalifiserte lærere i norsk grunnskole som ikke har undervisningskompetanse i fagene de underviser i.

Av denne grunn er det helt avgjørende at de nye lærerne som står foran en elevgruppe for første gang disse dagene faktisk blir værende i skolen, at rekrutteringen øker og at flere lærere kommer tilbake til jobben de i utgangspunktet er utdannet til. Dersom Iselin kommer på Stortinget vil hun jobbe for en forbedret og utvidet lærerutdanning, rett og plikt til videreutdanning for lærere, få flere yrkesgrupper inn i skolen (for eksempel 1000 nye helsesøstre), kutt i skolebyråkratiet. Og ikke minst vil hun jobbe for at det blir mange nok lærere i skolen.

I Rogaland kjemper Venstre, sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om et direktemandat. Bare Venstre vil av disse tre partiene være en del av et borgerlig flertall de neste fire årene. Og bare Venstre kan, av disse tre partiene, påvirke flertallet i vår retning. Vi har vist at vi kan være med å styre landet og nå trenger vi fornyet tillit. Det er bare et sterkt Venstre som kan gi mer venstrepolitikk. Bruk stemmeretten, stem Venstre. Stem Iselin Nybø på Tinget.

Les artikkelen i RA

Les også: En skole med fokus på kunnskap

Les også: Venstre vil ha mer tog, buss og bane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**