Innlegg: En fri, sterk og selvstendig kultursektor

Her kan du lese hvorfor Kristin Øygarden og Cecilie Nissen mener at Venstres kulturpolitikk er bedre enn dagens rødgrønn, instrumentelle tilnærming til kulturlivet. – Sentralstyringen av kulturlivet må erstattes av en mer desentralisert makt og ulike finansieringsordninger i tillegg til Kulturrådet, skriver de to.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Cecilie Nissen portrett

Foto: WestFoto/Henning Vik

Vi er nå i innspurten av valgkampen og det merkes blant annet med at skremmeretorikken til de Rødgrønne tiltar. Kulturrådets nestleder og mangeårig AP-medlem Arnfinn Bjerkestrand leder an i “Kulturkampen”. Alt vil gå ad dundas hvis andre enn de rødgrønne sitter med makta. Skattelette vil rasere alt, og borgerlige partier bryr seg ikke om kultur. Faktum er at Venstre aldri har lagt inn mindre enn de rødgrønne til kulturlivet. I vårt siste alternative statsbudsjett ligger vi 600 mill. over.

Kulturløftet I baserte seg på en kulturmelding fra forrige gang vi satt i regjering. Men de rødgrønne har bidratt med mye positivt de siste årene gjennom Kulturløftet I og II. Venstre har støttet alle vedtak som er i gjort, i likhet med Høyre og KrF. Med Kulturløftet III hadde Regjeringen en mulighet til å rette opp noe av det de ikke har greid. Dessverre inneholder Kulturløftet III flere fine ord enn konkrete satsinger, og ligner en dårlig kopi av borgerlig kulturpolitikk. Kulturpolitikken under denne regjeringen har handlet om stadig mer penger til stadig færre beslutningstakere og et økt politisk press på utøverne. Kulturlivet er selv frustrert over føringer som ligger i tildelingene. Føringer som i mange tilfeller passer bedre for turistnæringen enn for kunsten. Etter åtte år med rødgrønt styre er det på høy tid med en frihetsreform.

Agder-lista Kristin Øygarden

Foto: Eva Kvelland

En blågrønn regjering bestående av Venstre, Krf og Høyre vil tilby et mindre instrumentelt kulturliv og mer spredning av makt. En blågrønn regjering stoler på kulturlivets selvstendighet, og vil ikke binde opp all kreativitet og midler i Mangfold-år eller Ivar Aasen-år. Sentralstyringen av kulturlivet må erstattes av en mer desentralisert makt og ulike finansieringsordninger i tillegg til Kulturrådet.

De rødgrønne har også sviktet når det kommer til sosiale rettigheter for kunstnere. Veldig mange kunstnerne er selvstendig næringsdrivende, og Venstre kjemper for at disse skal få samme sosiale rettighetene som vanlige lønnsmottakere. Vi vil innføre automatisk minstefradrag på inntil 100 000 kroner som en begynnelse.
Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Med for mye makt på ett sted får man fort et institusjonalisert kulturliv. Dette står i sterk kontrast til kunstens vesen som er å destabilisere det som er stivnet. Derfor vil vi gjennomføre en fremtidsrettet, liberal kulturpolitikk til det beste for norsk kunst og kultur.
Vår oppfordring til kulturfolk i år er derfor: Stem blågrønt! Stem Venstre!

Kristin Øygarden
Stortingskandidat
Agder Venstre

Cecilie Nissen
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**