Vil flytte beredskapsdirektorat til Gjøvik

– Digital beredskap blir stadig viktigere, både for samfunnets sikkerhet og for personvernet, sier Venstres leder Trine Skei Grande og stortingskandidat Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil flytte Direktoratet for Nødkommunikasjon til Gjøvik. Partileder Trine Skei Grande og førstekandidat i Oppland, Ketil Kjenseth besøkte Høgskolen i Gjøvik og det nye nasjonale forskningssenteret «Center for Cyber- and Information Security» fredag 16. august.

Direktoratet for nødkommunikasjon har rundt 70 årsverk og skal ferdigstille utbygging av nytt nødnett innen 2015.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek

– Det vil være naturlig å se for seg en flytting etter 2015, når utbyggingen er ferdigstilt, sier de to. De ønsker også en gjennomgang av andre direktoraters oppgaver med tilgrensende oppgaver, for å se på en ytterlige samordning, sier de to.

– Digital beredskap blir stadig viktigere, både for samfunnets sikkerhet og for personvernet, sier Venstres leder Trine Skei Grande. I tillegg er det et formidabelt marked for slike tjenester både i Norge og verden og det ligger derfor godt til rette for store ringvirkninger rundt næringsutvikling , fortsetter Grande.

– For Gjøvik og Oppland vil dette kunne bidra til en betydelig styrking av et viktig kompetansemiljø, sier Ketil Kjenseth. Han viser til at Forsvaret har et sikkerhetsfaglig miljø på Jørstadmoen og at Politiets data- og materielltjeneste har base på Gran på Hadeland. Fra før har Gjøvik også prosjektkontoret for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, som er et eget helseforetak.

– Direktoratet for Nødkommunikasjon vil føye seg pent inn i rekken og løfte Gjøvik og Oppland opp som en "Sikkerhetshovedstad" i Norge, sier Kjenseth.

Høgskolen i Gjøvik har en av Europas største akademiske forskningsgrupper i informasjonssikkerhet og har sterke, spesialiserte studieprogrammer i informasjonssikkerhet både på bachelor, master og PhD-nivå. I det siste året har hele fire stortingsmeldinger og rapporter vist til dette miljøet. Høgskolen har også fått i oppdrag å lede den nasjonale forskerskolen i informasjonssikkerhet.

– Samarbeidsregjeingen, med sentrale Venstrestatsråder, etablerte NorSiS på Gjøvik i 2005. Etter det har det digitale sikkerhetsmiljøet på Gjøvik vokst veldig og senest i juni fikk de statlig støtte til 10 nye forskningsstillinger. Det er naturlig å følge opp denne strategiske satsingen over tid på et svært viktig samfunnsområde med å samle tilhørende kompetansemiljøer, sier Skei Grande og Kjenseth.

Venstre foreslår også i sitt partiprogram å fordele statlige direktorater og arbeidsplasser i større grad ut over i landet og sier at forslaget også er i tråd med dette.

– Vi tror dette er bra både faglig og for Gjøvik. Blant annet vil Direktoratet for Nødkommunikasjon med dette få litt større avstand til "blålysetatene" Politidirektoratet og Helsedirektoratet, noe vi tror er en nyttig avstand, sier Ketil Kjenseth. Han har vært medlem av partiet programkomite og har bidratt blant annet i kapitlene om personvern, samfunnssikkerhet, beredskap og digitalisering av offentlige systemer og tjenester.

– En viktig jobb for oss på Storting og eventuelt i regjering blir å sørge for at Statsbygg og Industribygg i Gjøvik får midler til å bygge lokaler som disse miljøne kan voksen inn. Her har vi en ny, digital industrimulighet for hele regione, avslutter Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**