Å satse på læreren er å satse på eleven

Helt på tampen av valgkampen, her er Venstres ti punkter for en bedre skole. Vi prioriterer de menneskelige ressursene i skolen, med en styrket lærerutdanning og 1000 flere helsesøstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


— Lærerne har Norges viktigste jobb. Den største utfordringen norsk skole står over for de kommende årene er å sikre mange nok dyktige lærere. sier Irene Dahl, Venstres stortingskandidat i Troms.

Dette er Venstres lærerløft i ti punkter:

1. Vi vil ha en forbedret og utvidet lærerutdanning
2. Vi vil gi lærere rett og plikt til videreutdanning
3. Vi vil kvalitetssikre og heve statusen for læreryrket
4. Vi vil ha flere helsesøstre og andre yrkesgrupper inn i skolen
5. Vi vil kutte i skolebyråkratiet
6. Vi vil ha på plass gode seniortiltak
7. Vi vil rekruttere flere lærere fra andre yrker
8. Vi vil ha flere med doktorgrad inn i skolen
9. Vi vil gi lærere flere karriereveier
10. Vi vil ha mange nok lærere i skolen

– Vi trenger ikke flere ufaglærte lærere, økt timetall, eller leksehjelp som ikke fungerer. Det vi trenger er motiverte, trygge, kompetente voksenpersoner som kan gjøre den viktige jobben i klasserommet. Det fortjener både elever, foreldre og ikke minst lærerne selv. Dette er Venstres viktigste skolepolitiske sak, og vi mener dette må stå aller øverst på blokka for en ny utdanningsminister etter 9. september 2013, sier Irene Dahl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**