Her bør vi slå til!

I forbindelse med saken om nytt helse- og omsorgssenter ønsker Venstre en vurdering av det gamle TKE- bygget i Lena som base for kommunale helsetjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I de planene som er lagt frem så langt i forbindelse med saken om nytt helse- og omsorgssenter, er felles base for hjemmesykepleien tenkt inn på et nytt senter.

Med bakgrunn i at Sykehuset Innlandet skal selge sin eiendom i Lena sentrum, er det er ønske fra Venstre om at muligheter for en slik lokalisering blir kartlagt i disse lokalene. “Dette kan føre til en positiv ringeffekt for næringslivet i Lena”. Sier kommunestyrerepresentant Peder Jarle Amlie. ” Venstre var i mot en lokalisering av et nytt helse- og omsorgssenter på Vallejordet. Men det var med bakgrunn i de som skal bo på et slikt senter, spesielt knyttet opp utfordringen rundt personer med demens. Vi ser ingen problematikk i å lokalisere hjemmetjenesten et sentralt sted, tvert i mot”.

Med kommunestyret sitt prinsippvedtak i juni i år om lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter på Labo, må hjemmesykepleien uansett flytte på seg, enten imidlertidig eller permanent. Venstre mener derfor at det er viktig å få avklaringer rundt kostnadene ved å lokalisere hjemmesykepleien til en allerede eksisterende byggningsmasse i Lena, kontra nye lokaler i et helse- og omsorgssenter. “Venstre har gått til valg på et nytt helse- og omsorgssenter. Utregninger så langt viser at dette vil gå hardt ut over økonomien til kommunen. Vi i Venstre ønsker derfor å se på alle mulighetene for å få til dette, uten at dette skal få for store konsekvenser for andre sektorer i kommunen”

“Foruten hjemmesykepleien bør også tilbud som helsestasjon, legesenter, ungdomskontakt og rus/psykiatritjenesten vurderes samlokalisert med sikte på mest mulig helhetlig helsetilbud i kommunen. Dette er noe prosjektgruppen som nå nedsettes bør belyse” Sier kommunestyrerepresentant Unn Sethne og første vara Dag Løken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**