Landbruks- og fiskeripolitikk på agendaen

I løpet av den korte tida regjeringa Solberg har sittet, har det blitt klart at Venstre kommer til å kunne spille en avgjørende rolle innenfor flere viktige politiske områder. Landbruks- og fiskeripolitikken er blant dem. Men hvilken politikk kommer Venstre til å føre? Under lokalpolitisk nettverk 2. november får vi blant annet besøk av stortingsrepresentant og næringspolitisk talsmann for Venstre, Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I går falt Høyesteretts dom i saken om såkalte “evigvarende fiskekvoter”. Retten kom til den slutning at det ikke var i strid med grunnloven å sette en tidsbegrensning på de evigvarende kvotene som daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen innførte under Bondevik 2. Det betyr at kapittelet om strukturerte evigvarende fiskekvoter fremdeles er åpent. Klassekampen har over to dager påpekt at Venstre er på vippen, og avisas Alf Skjeseth skriver at “det vil bli rikeleg høve til å minne Venstre om partiets historiske rolle i utviklinga av konsesjonslovene for å halde kontrollen med naturressursane på fellesskapets hender”.

Flere i Sør-Trøndelag Venstre har vært opptatt av denne saken, og ingenting kunne vel være mer betimelig enn å bruke tid på å sette seg inn i hva den går ut på, og hva slags politikk Venstre skal føre i fiskeripolitikken de neste åra. På samme måte har flere lokallag i fylket vært opptatt av landbrukspolitikken.

 Pål Farstad fra Møre og Romsdal er stortingsrepresentant for Venstre og partiets næringspolitiske talsmann. Han kommer til Trondheim 2. november.

Pål Farstad fra Møre og Romsdal er stortingsrepresentant for Venstre og partiets næringspolitiske talsmann. Han kommer til Trondheim 2. november.
Foto: Øivind Leren

Nå får vi anledning til å bruke tid på begge deler, fordi vi har fått vår nyvalgte stortingsrepresentant, Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad, til å komme på besøk. Han skal ta opp flere politiske tema innenfor landbruk og fiske som kommer til å bli viktige i tida framover.

Program for dagen:

9.00-9.30 Kaffe

9.30-9.40 Velkommen ved Trond Åm, leder i Sør-Trøndelag Venstre

9.40 Plenum. Landbrukspolitikk. Innleder Pål Farstad, stortingsrepresentant

10.50 Pause

11.00 Plenum. Fiskeripolitikk. Innleder Johan G. Foss, leder i Frøya Venstre, og Pål Farstad.

12.00 Lunsj

13.00 Gruppearbeid. Budsjett i kommunene – posisjon og opposisjon. Innledere Jan Frode Hatlen og
Paal Christian Bjønnes.

14.15 Hva skjer i Fylkestinget? Elisabeth Paulsen, Venstres gruppeleder i Fylkestinget.

14.30 Verdenskafé. Gruppearbeid ved Jan Frode Hatlen, Audun Liland og Trond Åm.

15.30 Sammendrag av Verdenskaféen og avslutning.

16.00 Slutt.

Dersom du har lyst til å bli med, send påmelding innen onsdag 30. oktober til din lokallagsleder!

For nye medlemmer vil det også bli arrangert Venstre-skole fredag kveld fra kl. 18 til 22. Organisatorisk nestleder i Trondheim Venstre, Jan Ove Flå, vil stå for arrangementet, og fylkesleder Trond Åm vil holde et innlegg om Venstres ideologiske grunnlag.

Påmelding innen onsdag 30. oktober til: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**