Uttalelse: Barneavdelingen i Kristiansund må bestå

Møre og Romsdal Venstre forventer at Helse Møre og Romsdal sikrer videre drift av Barneavdelingen ved Kristiansund sykehus med tilbud både natt og i helger. For barn bosatt i Nordmøre og Romsdal og som trenger akutt behandling er Barneavdelinga livsnødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Barneavdelinga må beholde sin kompetanse med fagfolkene og sikre at de er på plass når det nye felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal er realisert. Reiseavstand gjør at det også i fremtiden må være et heldøgns tilbud for barna i denne delen av fylket.

Helse Møre og Romsdal står i en utfordrende økonomisk situasjon for kommende budsjettår 2014. Samtidig er planene kommet langt for realisering for et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Helse Midt har sagt at bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal har første prioritet blant planlagte investeringer i bygg.

Om Barneavdelinga ved Kristiansund sykehus reduseres til kun dagtilbud, vil det bli kroken på døra for en egen barneavdeling i Nordfylket.
Møre og Romsdal Venstre forventer at driften ved Barneavdelinga ved Kristiansund sykehus opprettholdes som i dag med døgnkontinuerlig drift og videreføres til det planlagte felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal når det står ferdig.

Politisk uttalelse
Vedtatt av representantskapsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 10.11.13

Barn på sykehus

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**