Uttalelse: Nei til ferjekutt og distriktsfiendtlig fylkesbudsjett

I et fylke som Møre og Romsdal spiller fergetilbudet en svært viktig rolle for befolknings- og næringsutvikling. Det er derfor med stor uro vi registrerer at fylkesrådmannen foreslår betydelige kutt i ferjetilbudet i sitt budsjettforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fylkesrådmannens forslag til fergekutt og kraftig prisøkning rammer ferjesamband i hele fylket og rammer dermed store deler av kystbefolkningen. Mest kritisk er dette for områder som ikke har omkjøringsmuligheter. Et slikt budsjettforslag vil være et stort tilbakeslag når det gjelder regionbygging. Svekket rutetilbud, redusert reserveferjeløsning og betydelige økte priser, vil ha store negative konsekvenser for næringsutvikling og bosetting.

Et av resultatmålene i fylkesadministrasjonens budsjettforslag er at barrierene fergestrekningene representerer skal bygges ned gjennom økt og tilpasset kapasitet, flere døgnåpne samband, bedre regularitet og enklere betalingsløsninger. Da er det med stor undring at det i samme budsjettforslag er lagt inn kutt-tiltak som gir innbyggere og næringsliv en kraftig prisøkning på billetter kombinert med et klart dårligere fergetilbud.

I Møre og Romsdal er fergetilbudet avgjørende for regionbygging og videre samfunnsutvikling – noe som er viktig for både regionsentrene og distriktene. Møre og Romsdal Venstre er derfor svært kritisk til foreslåtte ferjekutt og sier nei til et distriktsfiendtlig fylkesbudsjett!

Politisk uttalelse
Vedtatt av representantskapsmøtet i Møre og Romsdal Venstre 10.11.13

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**