Hanne Nora Nilssen inn som vara i Norges Bank sitt representantskap

Varaordfører i Alstahaug og 1.nestleder i Nordland Venstre, Hanne Nora Nilssen, ble denne uken valgt inn som personlig vara for Iver Nordseth (V) til Norges Bank sitt representantskap. Paul Biger Torgnes (H) fra Brønnøysund ble valgt inn som fast representant. – Det er en tillitserklæring å bli spurt, og det skal bli interessant å få følge med på driften av Norges Bank. Hyggelig er det også at Paul Birger ble valgt inn som fast medlem, og jeg håper vi får anledning til å delta sammen en gang i representantskapet, sier Nilssen i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Som medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap velges for tidsrommet 1. januar 2014—31. desember 2017:

1. Reidar Sandal, Flora

2. Synnøve Søndergaard, Harstad

3. Paul Birger Torgnes, Brønnøy

4. Toril Hovdenak, Skåla

5. Frank Sve, Stranda

6. Peter Meidell, Oslo

7. Iver Nordseth, Smøla

Varamedlemmer:

For Sandal: Tore Nordtun, Stavanger

For Søndergaard: Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker

For Torgnes: Arne Stapnes, Egersund

For Hovdenak: Hans Aasnæs, Sande i Vestfold

For Sve: Tone T. Johansen, Nittedal

For Meidell: Brage Baklien, Oslo

For Nordseth: Hanne Nora Nilssen, Alstahaug

Vedtaket ble fattet av Stortinget den 10.desember 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**