Behov for 100 prosent stilling som kommuneoverlege

Solas befolkning øker stadig og kommunen står ovenfor stadig økte krav innen helsesektoren. Dette har resultert i at kommuneoverlegeoppgavene har blitt av et slikt omfang at det vilvære nødvendig med en full stilling for å dekke de arbeidsoppgavene som er tillagt kommuneoverlegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommuneadministrasjonen har i lengre tid prøvd å rekrutterere til deltidsstilling som kommuneoverlege, men uten å lykkes. Dette har resultert i midlertidige løsninger i lengre tid , og det var nå nødvendig å ta grep om denne tjenesten. Etableringen av en heltidsstilling som kommuneoverlege, var derfor en av sakene som Utvalg for levekår behandlet på deres møte forrige uke.

Venstre har tidligere uttrykt støtte til å få oppjustert denne stillingen sett i lys av blant annet utviklingen av kommunens oppgaver innen samhandlingsreformen, ikke minst den nye ordningen med tilbud om øyeblikkelig hjelp. Utover dette argumenterer nestleder i Utvalg for levekår, Venstres Eli Aspen, med at kommunen også har større oppgaver knyttet til HMS på en flyplass som stadig utvider. Tilstrømningen til våre lange strender og alle turistene der er også med på å understreke behovet for en 100 prosent stilling som kommuneoverlege i Sola.

Eli Aspen

Foto: Anja Berggård Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**